УПРАВИТЕЛНИЯТСЪВЕТ НА БАПЗГ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ ЗА РЕФОРМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

На 12 септември 2018 г. Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе заседание във връзка с предложените от здравния министър Кирил Ананиев два модела за реформа на здравеопазването у нас. Членовете на УС на БАПЗГ дадоха своите мнения и препоръки, които ще залегнат в становището на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева ще внесе становището в Министерството на здравеопазването на 14 септември 2018 г.