УДЪЛЖАВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ДО 31 ЮЛИ 2021 Г.

Със Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров удължава действието на противоепидемичните мерки до 31 юли 2021 година. В документа има подробни указания за работодателите. Те трябва да осигуряват редовно проветряване на работните помещения и дезинфекцията им по специален алгоритъм, да не допускат на работа лица с остри респираторни заболявания, да проведат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, да създадат организация на работа, при която да се спазва необходимата физическа дистанция, да осигурят защитни маски за своите служители и др.

В заповедта е указано, че лицата, ползващи градски транспорт или посещаващи лечебни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни центрове, железопътни гари, автогари, летища, метростанции и др., трябва да носят маски за еднократна или многократна употреба.  Защитни маски трябва да се носят и на открити обществени места, на които има струпване на много хора.

Към заповедта има и приложения – Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено значение, в търговски и други обекти; Инструкции за правилна хигиена на ръцете и Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице.

Заповедта влиза в сила от 1 юни т.г.

В Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. здравният министър уточнява начините на провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи. В заповедта са указани и условията за провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и др., както и културно -развлекателни мероприятия. В същия документ има указания за специални действия, касаещи министрите на земеделието и на труда и социалната политика, областните управители и кметовете на общини.

 

Със Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. можете да се запознаете ТУК

Със Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. можете да се запознаете ТУК