УДЪЛЖАВАТ ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА У НАС ДО 31 МАЙ

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г., информира БТА на 28.04.2021 г. като се позова на съобщение на пресслужбата на правителството в оставка.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, за последния отчетен 14-дневен период (29 март -11 април 2021 г.), заболеваемостта от COVID-19 на територията на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство ЕС/ЕИП е 118,30 на 100 000 население и варира между 25,53 и 860,73 на 100 000 население, като в 39 на сто от държавите от Европейския съюз заболеваемостта надхвърля определената за ЕС. Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 7,67 на 100 000 население за ЕС/ЕИП, като варира между 0 и 36,29. В 35,7 на сто от държавите от Европейския съюз смъртността надхвърля определената за ЕС.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система.

Правителството осигури също така 83 млн. лв. за допълнителното нетно възнаграждение от 1000 лева за работещите на първа линия за месеците май и юни. От отпуснатата сума 23 милиона лева са за персонала в структурите на МЗ, който ще продължи да получава подкрепата от 1000 лева за работата си на първа линия. А останалите 60 милиона са трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК за поемане на нуждите при изплащането на 1000 лева на договорните партньори на първа линия, както и за осигуряването на сумата от 10 лева за поставена ваксина, която също се покрива от Здравната каса.