ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2021 г. И НЕГОВИЯТ УЕБВАРИАНТ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА АБОНАТИТЕ

Излезе от печат трети брой на списание “Здравни грижи” за 2021 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уебварианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

Новият брой съдържа изследвания и анализи по следните теми:

  • Eкспертно мнение за прилагане на реконвалесцентна плазма при болни с COVID-19“ (Автор: гл. асистент Милена Тодорова, д.оз. – Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна);
  • „Нагласи на студенти-медицински сестри за оказване на грижи за болни с психични заболявания“ (Автори: проф. Иванка Стамболова, д.м.; преп. Надя Манолова, Марияна Пилаева – Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет – София);
  • „Усложнения след мозъчен инсулт и роля на медицинската сестра за подобряване качеството на живот на пациента“ (Автор: гл. асистент Пепа Димитрова-Чиликова, д. оз. – Филиал Сливен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна);
  • „Патронажните акушерски грижи в съвременното здравеопазване“ (Автори: ас. Румяна Лалева, доц. Валя Димитрова, д.оз. Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна);
  • „За ваксините една година след началото на пандемията“ (Автори: Доц. Даниела Константинова Драганова, д.м.; ас. Юлияна Георгиева – Катедра „Здравни грижи” към ФОЗЗГ на  Русенския университет „Ангел Кънчев”);
  • Предизвикателства и решения пред медицинските сестри и акушерките в условията на дигитализация (Автори: Проф. Соня Тончева, д.оз.н., доц. Теодора Евтимова, д.оз.Филиал Шумен при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна);
  • Практически мерки за включване на медицинската сестра в комлексния подход при оказване на грижи за пациенти с множествена склероза в извънболничната помощ“ (Автор: гл. асистент Виолета Станева, д.оз. – Катедра „ Логопедия и медицинска педагогика при ФОЗ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна).

В броя са включени информации за становището, което изпрати БАПЗГ на 5 юли 2021 г.  до министъра на здравеопазването във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. и за срещата на председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева и други представители на Асоциацията с министър д-р Стойчо Кацаров на 15 септември 2021 г., на която се постигна съгласие за необходимостта от изготвяне в спешен порядък на стандарти по здравни грижи .

С резюметата на статиите можете да се запознаете ТУК