ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2022 Г. И НЕГОВИЯТ УЕБ ВАРИАНТ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА АБОНАТИТЕ

Излезе от печат трети брой на списание “Здравни грижи” за 2022 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те имат достъп до него чрез платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

В уводните си думи председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обръща към професионалистите по здравни грижи: Здравейте скъпи приятели, изминалите две години в условия на пандемия и настоящата епидемична обстановка ни накараха да преосмислим ценностите си, да търсим нови знания, да бъдем по-добри в човешки и професионален план и да спазваме убедено принципите на професионалната етика.

През отиващия си летен период се проведоха много и различни обучения, симпозиуми, конференции, конгреси, които се състояха със закъснение поради пандемията. Нашата съсловна общност беше зажадняла за тези събития, всички искаха да се докоснат до нови научни постижения в медицината и здравните грижи. Професионалистите по здравни грижи ясно осъзнават своята важна роля в развитието на българското здравеопазване и заявяват своята готовност за активно сътрудничество с всички, които имат претенции да реформират здравната система.” Председателят на БАПЗГ допълва, че за споменатия период в присъствени, дистанционни курсове и онлайн обучения, кредитирани от БАПЗГ, са се включили близо 8 000 специалисти по здравни грижи. Милка Василева апелира към специалистите, които изпращат научни статии за списанието, да споделят какво от предложените научни разработки биха внедрили в своята практика с цел подобряване на работата, повишаване на удовлетвореността на медицинските екипи и на пациентите.

В традиционното си обръщение главният редактор на списанието проф. Станка Маркова обяснява, че в новия брой на списанието са представени изследвания по проблеми, чиито решения не търпят отлагане като осигуряването на максимално висока безопасност на пациентите в контекста на важната роля на медицинските сестри в лечебния процес; привличането на надеждни, доброволни и регулярни кръводарители, включително от студентските среди в направление „Здравни грижи“; необходимостта от постоянно усъвършенстване на квалификацията на работещите в спешните отделения, както и подобряване на готовността и реакцията за действие в бедствена ситуация; необходимостта от превенция на тромбозата и емболията с активното участие на всяка медицинска сестра.” Проф. Маркова изтъква още, че живеем във време на трудности във всички сфери на живота, но и във време когато медицинската наука продължава да се развива с бързи темпове: “Идеите на младата смяна са смели и интересни. Затова и една от статиите изследва проблема за възможността студентите да бъдат привличани за научноизследователска работа още по време на обучението им. Впрочем през последните години се наблюдава активно участие на студенти в различни форуми, които освен в изготвянето на постери по актуални теми, се включват и в научни екипи с по-опитни изследователи.”  

 

С резюметата на статиите можете да се запознаете ТУК