ТЕМИ В ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2023 Г.

Излезе от печат първи брой на списание “Здравни грижи” за 2023 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

В новия брой са включени изследвания и анализи по следните теми:

  • Приложение на FRAX в Методиката за дейността на свободно практикуващите професионалисти по здравни грижи (Автори: проф. д-р Стоянка Владева, дм, Катедра „Здравни грижи“ към Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора; В. Георгиева, Катедра „Здравни грижи“ към медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора; Е. Кирилова – Факултет по обществено здраве, Университет „Асен Златаров” – Бургас; М. Ковачев и Н. Кирилов – Медицински факултет, Медицински университет – Плевен);
  • Удовлетвореност на пациентите от рехабилитационните грижи в условията на болнично лечение (Автори: Сейнур Мюмюн, главна сестра на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – гр. Кърджали; Н. Сендов – МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – гр. Кърджали);
  • Стажант-лекарските асистенти и тяхната готовност за бъдеща професионална реализация ( Автор: Ралица Ереданска, преподавател към Катедра „Здравни грижи“ на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет – София);
  • Лечение на остра и хронична болка в гърба и кръста с НСПВС и нуклеотиди. Фокус върху ацеклофенак (Автори: Проф. Емил Милушев, Неврологична клиника за лечение на болката и неврорехабилитация, МБАЛНП „Свети Наум“ – София; Б. Петров, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора; И. Желязков, Отделение по неврология, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора; Г. Иванов, „Унифарма“ ООД, София);
  • За нуждата от стандарти по здравни грижи (Автор: Мария Петрова, адвокат по медицинско право)

В броя могат да се прочетат актуални новини, свързани с дейността на БАПЗГ, продължаващото обучение и активностите на професионалистите по здравни грижи през първото тримесечие на 2023 г., както и международни новини.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уеб варианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

 

Резюметата на статиите в броя можете да видите ТУК