ТЕМИ ВЪВ ВТОРИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2023 Г.

Излезе от печат втори брой на списание “Здравни грижи” за 2023 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

В новия брой са включени изследвания и анализи по следните теми:

  • „Ретроспекция и възможности за възраждане на патронажна акушерска грижа в България“ (Автор: доц. Теодора Евтимова, д.оз., Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна);
  • „Въздействието на кардиорехабилитацията върху качеството на живот“ (Автор: Теодора Димитрова, Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна);
  • Доверието към акушерката – предпоставка за успешна консултативна дейност в насока подобряване на репродуктивното здраве“ (Автори: Теодора Йорданова и доц. Теодора Евтимова, Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна).

В броя могат да се прочетат актуални новини, свързани с инициативи, посветени на 20-годишния юбилей на БАПЗГ, след които организирането на флашмоб във Варна и кръгла маса в София под надслов „20 години по-късно – ще катастрофира ли здравната ни система заради липса на професионалисти по здравни грижи, има ли все още време за решение?“. Отбелязано е, че новият председател на Националния съвет на главните сестри към БАПЗГ е главната медицинска сестра на Военномедицинска академия Валентина Цекова. Тя беше избрана с пълно единодушие от членовете НСГС по време на заседание на Националния съвет на главните сестри, което се проведе на 17 май 2023 г. в София.

Читателите могат да се запознаят с проведените курсове за продължаващо обучение в цялата страна през второто тримесечие на тази година.

В броя място е намерила информация за отбелязването на 75-годишния юбилей на Световната здравна организация от Международния съвет на медицинските сестри (ICN). Представени са и приоритетните политики, обсъдени по време 116-ата Генерална асамблея на Европейската федерация на асоциациите на медицинските сестри (EFN), която се проведе през април тази година в град Опатия, Хърватия.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уеб варианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

 

Резюметата на статиите в броя можете да видите ТУК

 

Резюметата на статиите в броя можете да видите ТУК