СЪЗДАДОХА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ КЪМ РК НА БАПЗГ – ГР. ПЛЕВЕН

На 26.02.2020 г. Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен проведе Събрание на медицинските сестри към колегията във връзка със създаването на Регионален професионален консултативен съвет на медицинските сестри, съгласно промените в Устава на БАПЗГ приети на Петия редовен конгрес на Асоциацията. Присъстваха представители от първичните дружества към РК на БАПЗГ – гр. Плевен, както и доц. Макрета Драганова от Медицински университет –  гр. Плевен, информира за сайта на БАПЗГ председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен г-жа Надя Димитрова.

По време на събранието информация относно дейността на БАПЗГ са представили председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен г-жа Надя Димитрова, зам.-председателят на регионалната колегия Василка Русева и председателят на Контролната комисия на регионалната колегия г-жа Ирена Ал Сабах.

“Присъстващите на събранието медицински сестри бяха запознати с всички новости и промени, приети на Петия редовен конгрес на БАПЗГ, който се проведе на  11.01.2020 г. в София. Бе предоставена информация и за инициативите във връзка с Международната година на медицинската сестра и акушерката, за продължаващото обучение и сертифицирането, за проведената среща с  представители  на новосъздадения Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС)”, изтъкна г-жа Надя Димитрова.

Медицинските сестри са дали в писмен вид предложения относно промяната на критериите за избор на професионалист на годината и са избрали председател и членове за Регионалния професионален консултативен съвет на медицинските сестри към РК на БАПЗГ – гр. Плевен. Протоколчик, записващ предложенията и резултатите от гласуванията, е била медицинска сестра Мария Гиздовска.

Председател на новия РПКС на медицинските сестри към регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен е Грета Георгиева – медицинска сестра от УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – гр. Плевен. Членове на Съвета са: Цветелина Илиева – Спешна медицинска помощ, Павлина Атанасова – Общинско детско здравеопазване гр. Плевен, Румяна Станкулова – “МБАЛ – Червен бряг”, Радослава Симеонова – “ДКЦ – Плевен”.   Избрани са и двама допълнителни членове на РПКС: Поля Илонова – УМБАЛ “Св. Марина” и Айнур Талип – УМБАЛ “Д-р Г. Странски”.

“Всички колеги, които присъстваха на събранието стават ядрото на Консултативния съвет. Те ще получават информация от РК на БАПЗГ – гр. Плевен и от ръководството на Консултативния съвет, за да я представят по места”, уточни г-жа Надя Димитрова.

 

 
Медицинските сестри, които взеха участие в събранието

 


Председателят и членовете на Регионалния професионален консултативен съвет на медицинските сестри към РК на БАПЗГ – гр. Плевен

 


Председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен г-жа Надя Димитрова информира участниците в събранието за актуални новости, свързани с дейността на БАПЗГ и регионалната колегия