СФОРМИРАХА СЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ КЪМ РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ЯМБОЛ

Регионалната колегия към БАПЗГ – Ямбол проведе Общи събрания по предварително изготвен график за сформирането на Регионални професионални консултативни съвети (РПКС). Бяха сформирани РПКС на медицинските сестри, на рехабилитаторите, на рентгеновите лаборанти и на медицинските лаборанти Това съобщи за сайта на БАПЗГ г-жа Цветка Бойчева, председател на РК на БАПЗГ – Ямбол.

“В началото на събранията запознах присъстващите с дейността на БАПЗГ. На колегите беше предоставена информация за възрастовата и професионална структура на работещите професионалисти по здравни грижи в областта. Те бяха запознати и с промените в Устава и други нормативни документи на БАПЗГ и предстоящите мероприятия по повод Международната година на медицинската сестра и акушерката”, обясни г-жа Бойчева.

За председател на РПКС на медицинските сестри бе избрана Йоана Евстатиева от СБАЛ по кардиология – Ямбол, а за неѝн заместник – Таня Филипова от МБАЛ “Св. Пантелеймон” – Ямбол” АД. Начело на РПКС на рехабилитаторите застана Станка Манолова-Гочева от Медицински център “Дианамед” – Ямбол, неѝн заместник е Силвия Болградова-Желязкова – старши рехабилитатор в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – Ямбол”. Младият рентгенов лаборант от МБАЛ “Св. Пантелеймон” – Ямбол” Николай Иванов бе избран за председател на РПКС на рентгеновите лаборанти. РПКС на медицинските лаборанти оглави Цветана Митева от “ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД, нейни заместници ще бъдат Даниела Кирова от МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД- Елхово и Мариана Иванова от Клиничната лаборатория на МБАЛ “Св. Пантелеймон” – Ямбол”.

Избраните Регионални професионални консултативни съвети ще участват в Общите събрания на РПКС на медицинските сестри, на рехабилитаторите, на рентгеновите лаборанти и на медицинските лаборанти на национално ниво, на които ще бъдат избрани Национални професионални консултативни съвети  (НПКС) за изброените професии. Членовете на РПКС и НПКС ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране, а председателите на НПКС ще участват в работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ като експерти.

 

 
Участници в Общото събрание за сформиране на Регионален професионален консултативен съвети (РПКС) на медицинските сестри от област Ямбол

 


Председателят на РК на БАПЗГ – Ямбол Цветка Бойчева (втората от дясно наляво) с участници в Общото събрание за сформиране на РПКС на рехабилитаторите от област Ямбол.

 


Новоизбраният председател на РПКС на рентгеновите лаборанти в област Ямбол Николай Иванов със старшата рентгенова лаборантка Геновева Кимбелова