СФОРМИРАХА СЕ ПЕТ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТА КЪМ РК НА БАПЗГ – МОНТАНА

На 18-ти, 19-ти и 20-ти февруари 2020 г. Регионална колегия към БАПЗГ – Монтана проведе Общи събрания за сформирането на Регионални професионални консултативни съвети на медицинските сестри, акушерките, медицинските лаборанти, медицинските фелдшери и рехабилитаторите, съобщи за сайта на БАПЗГ г-жа Таня Славкова, председател на РК на БАПЗГ – Монтана.

18.02.2020 г. бе създаден РПКС на медицинските сестри в област Монтана с председател Сабинка Николова – старша медицинска сестра в Детското отделение на МБАЛ Д-р” Стамен Илиев” АД – гр. Монтана. На същата дата се сформира РПКС на акушерките с председател Клара Иванова – акушерка в Детска ясла № 4  “Веселушки” – Монтана.

19.02.2020 г. бе създаден РПКС на медицинските лаборанти с председател Тихомир Людмилов – старши лаборант в МБАЛ Д-р” Стамен Илиев” АД – гр.Монтана. На същата дата бе създаден РПКС на медицинските фелдшери с председател Даниела Анатолиева – медицински фелдшер във Второ СУ “Никола Вапцаров” – гр. Монтана.

20.02.2020 г. бе създаден РПКС на рехабилитаторите с председател Велизар Иванов – рехабилитатор в ОФТР на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана.

“През март ще проведем второ Общо събрание за сформиране на Регионален професионален консултативен съвет на рентгеновите лаборанти, поради факта, че техният брой в областта е малко и колегите нямаха възможност да присъстват на първото събрание”, обясни г-жа Славкова. По време на проведените вече събрания тя е запознала присъстващите медицински специалисти с промените в Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, с правилата за набиране и разходване на средства, с новостите за продължаващото обучение и сертифицирането. Била е засегната и темата “Защо трябва да съм член на БАПЗГ?”. Г-жа Славкова е запознала професионалистите по здравни грижи с мероприятията, които ще проведат регионалната колегия и БАПЗГ във връзка с Международната година на медицинската сестра и акушерката, 5- ти май – Международния ден на акушерката и 12-ти май – Международния ден на сестринството.

 

 
Момент от Общото събрание на медицинските сестри от област Монтана