СТУДЕНТИ ОТ ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА ИЗВЪРШВАТ СКРИНИНГ НА ДИАБЕТ СРЕД ПЕНСИОНЕРИ

Студенти от II и III курс в специалност „Медицински лаборант“ в Медицинския колеж към Тракийския университет – Стара Загора и студенти от специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на ТрУ – Стара Загора извършват скрининг за диабет сред възрастни хора в града. Те помагат с доброволчески труд от началото на месец октомври 2020 г., когато стартира инициативата на  Сдружението с нестопанска цел „Диабет- Стара Загора”, съобщи  на 16. 11. 2020 г. за сайта на БАПЗГ Катя Кичукова, старши преподавател в Медицински колеж – Стара Загора. „Заради повишената заболеваемост от коронавируса временно преустановяваме скрининговите изследвания и ще ги възобновим при първа възможност“, уточни тя.

За целта на скрининга се прави  измерване на кръвната захар, кръвното налягане и някои антропометрични показатели на възрастни хора, членуващи в СНЦ „Диабет -Стара Загора“ и хора от пенсионерските клубове в Стара Загора. Измерванията се извършват всеки вторник и четвъртък от 8:00 до 10:00 часа. По предварително изготвен график се изследват по 10 души дневно.

Броят българите, които не знаят, че имат диабет е огромен, и те съответно не се лекуват. Голям е и броят на болните от диабет, които по различни причини не успяват са спазват адекватен контрол на своето състояние.

„Бих искала да благодаря на преподавателите и студентите от Медицинския колеж и Тракийския университет за безценната помощ. Възрастните хора са изключително доволни от грижите и отношението на студентите към тях“, сподели

председателят на СНЦ „Диабет- Стара Загора” г-жа Пенка Ялъмова. Сдружението, което тя ръководи, е основано преди 30 години като обединение на медицински специалисти и болни от диабет. В него членуват над 350 души от цялата община на възраст от 45 до 89 години.