СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В МОНТАНА СПОДЕЛИХА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ И УСПЕХИ НА КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РЗИ

На 04.12.2019 г. се състоя кръгла маса, организирана от Регионална здравна инспекция – Монтана, в изпълнение на дейности по Национална програма за профилактика на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Във форума участие взеха специалисти по здравни грижи от детските градини и училищата в Община Монтана, както и председателят на Регионална колегия на БАПЗГ – Монтана Татяна Славкова.

На работната среща се дискутираха въпроси, касаещи здравословното хранене и рисковете за здравето при спазване на нездравословен модел на хранене, необходимостта от двигателна активност, методите за отказване от употребата на алкохол и тютюневи изделия, информира за сайта на БАПЗГ г-жа Татяна Славкова. Специалистите споделиха своите наблюдения и добри практики за преодоляване на занижената физическа активност при децата, затлъстяването и промоцията на лична хигиена.

Медицинска сестра Биляна Найденова от ДГ № 6 „Слънце“ сподели, че организира всяка година спортен празник на открито между всички групи в детската градина. Специалистите посочиха проблемите, които срещат в ежедневието си и своите усилия да се справят с предизвикателствата за повишаване информираността на децата и техните родители с фокус към превенцията, контрола и профилактиката на психичното здраве.

Представена беше презентация за дейностите, които са извършили специалистите на РЗИ-Монтана през 2019 г. по Националните програми по опазване здравето на населението.