СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ОНЛАЙН ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще осигури онлайн лекции и консултации за психологическа помощ за професионалисти по здравни грижи на първа линия. Това решиха участниците в онлайн заседанието на Управителния съвет и Националния съвет на БАПЗГ, което се проведе на 18 декември 2020 г. Идеята е на председателя на Регионална колегия на БАПЗГ – Варна г-жа Райна Бояджиева. Първите лекции ще се проведат от специалиста по психиатрия акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов в онлайн платформата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Датите и часовете ще бъдат обявени предварително в сайта и фейсбук страницата на БАПЗГ, за да се даде възможност за включване на професионалисти по здравни грижи от цялата страна.

„В условията на пандемия от COVID-19 медицинските специалисти са изключително натоварени, подложени са огромен здравен риск, срещат се с изключително тежки случаи, а понякога и със смъртта. Затова е нужно да чуят специалисти, за да могат да прилагат антистресови и защитни емоционални техники и да не се стига до Синдрома на професионално прегаряне“, обясни нуждата от психологически консултации председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева.

Над 8000 са заразените медицински лица у нас, от които 2700 медицински сестри и 200 фелдшери, информира Милка Василева. Все повече членове на БАПЗГ, които се са лекували в болнични условия, подават претенции за получаване на COVID застраховка, осигурена от Асоциацията, в размер на 500 лева. Регионалните колегии на БАПЗГ в София, Варна, Плевен и Кърджали подпомагат финансово професионалистите по здравни грижи, които са се лекували от коронавирусна инфекция в домашни условия. Решения да подпомагат финансово боледуващи медицински специалисти, които се лекуват у дома, са взели и Управителните съвети на регионалните колегии на БАПЗГ в Стара Загора и Бургас.

Милка Василева информира още, че в брой 105 на „Държавен вестник“ от 11.12.2020 г. са обнародвани Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи. Тя изтъкна важното значение на тези правила и че те вече са залегнали в официален държавен документ. Тя припомни, че в края на октомври Министерският съвет прие решение професиите в направление “Здравни грижи“ да бъдат включени в списъка със защитените професии, което ще гарантира повече места по държавна поръчка в Медицинските университети и техните структури за медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, рехабилитатори,  медицински и рентгенови лаборанти. „Здравният министър заяви, че се предвижда и двойно увеличаване на размера на студентските стипендии“, изтъкна Милка Василева и добави, че все още обаче не е прието искането на БАЗПГ за стартова заплата в размер на три минимални работни заплати за специалистите по здравни грижи, което ще бъде силна мотивация повече млади хора да се насочват към тези благородни, но изключително трудни професии.

Председателят на Националния съвет по качество г-жа Петя Недкова съобщи, че е готова Методиката за регистрация и дейност свободните практики по здравни грижи в извънболничната помощ, която ще бъде качена в сайта на БАПЗГ за обсъждане и предложения. Тя обясни още, че членовете на НСК на БАПЗГ са допълнили приетата от БАПЗГ Методика за определяне на нуждите от персонал в лечебните заведения според натовареността – директни и индиректни грижи, и степента на тежест на състоянието на пациентите (4 степени). База за изчисляване на необходимия брой медицински сестри/акушерки е броят на пациентите в клиниката/отделението на съответното лечебно заведение, времето за оказване на грижи и тежестта на състоянието на пациентите. Предложените съотношения се базират на проучвания, основани на доказателства за безопасно предоставяне на здравни грижи като Международният съвет на медицинските сестри (ICN) отчита, че съотношението между пациентите и броя на професионалистите по здравни грижи зависи от конкретните условия.

Методиката е предложена на Министерството на здравеопазването като приложение към медицинските стандарти за определяне и  планиране на нуждите от персонал. В рамките на сроковете за обществено обсъждане Националният съвет по качество на БАПЗГ е дал предложения към 17 медицински стандарта, повечето от които са взети предвид от МЗ, уточни още г-жа Недкова.

Главният секретар на БАПЗГ г-жа Дафинка Коцева припомни изискванията при подаване на претенции за получаване на застраховки по болест, които осигурява БАПЗГ.

Главният редактор на списание „Здравни грижи“ проф. Станка Маркова апелира за по-голяма активност за изпращане на научни статии за списанието през 2021 година.

Председателите на регионални колегии споделиха колко уморени и изтощени са специалистите по здравни грижи в условията на пандемия от коронавирус, както и някои конкретни казуси.

В края на онлайн заседанието всички си пожелаха Светла Коледа и изразиха надежда за намаляване на заболеваемостта и по-спокоен ритъм на живот и работа.