СЕМИНАР НА ТЕМА „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕСТРИНСТВОТО“ СЕ ПРОВЕДЕ В БАНКЯ

На 12 май 2023 г. в салона на Болницата за продължително лечение и рехабилитация  (БПЛР) в Банкя – филиал на Медицински институт на МВР, се проведе тържествено честване на Международния ден на сестринството. Това съобщи за сайта на БАПЗГ Мария Драгомирова, главна медицинска сестра на Медицински институт – МВР.

Празникът бе организиран от Организационен комитет в състав: главна медицинска сестра Мария Драгомирова, д.м., – Мeдицински институт – МВР, главна медицинска сестра Валя Симеонова – БПЛР – Банкя, старшите медицински сестри Соня Михайлова, Людмила Николова, Людмила Костадинова, Стефка Железарова и Лина Арабова, старши медицински лаборант Йорданка Минчева, рехабилитатор Мария Бончева и медицински лаборант Мирослава Митева.

Главна сестра Валя Симеонова отправи топли думи към гостите. Форумът откри старша медицинска сестра Соня Михайлова, председател на дружеството на БАПЗГ в МИ-МВР. Приветствено слово по случай празника изнесе главна медицинска сестра Мария Драгомирова. Бяха прочетени поздравителни адреси от директора на МИ-МВР проф. д-р Илия Баташки, д.м., и от председателя на Регионална колегия на БАПЗГ-София г-жа Мариана Шиякова.

Проведе се семинар на тема „Актуални проблеми на сестринството“. Гл. мед. сестра Мария Драгомирова изнесе доклад на тема „Социални роли, ролеви конфликти, начини за справяне“. Ст. мед. сестра Соня Михайлова  представи темата „Медико-социални грижи и проблемно ориентиран подход за пациенти с Паркинсонова болест“. Ст. м. с. Силвия Маринова говори по темата „Въвеждане на пакетните мерки (бъндели) за превенция на инфекциите свързани с медицинско обслужване“.

Бяха наградени 15 професионалисти по здравни грижи от Медицински институт на МВР.

 

Повече подробности можете да видите в раздел „20 години БАПЗГ“