СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ИМУНИЗАЦИИТЕ ПОСТАВЯ АКЦЕНТ ВЪРХУ ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ

На 24 април 2019 г. ще стартира Световната седмица на имунизациите, която по традиция се отбелязва през последната седмица на месец април, е насочена към насърчаване на използването на ваксини за защита на хората от всички възрасти от болести, съобщиха от Световната здравна организация. Имунизациите годишно спасяват милиони животи и са признати като една от най-успешните и икономически ефективни дейности в областта на здравеопазването в света. Въпреки това днес в света има почти 20 милиона деца, които не са ваксинирани или имат пропуски в имунизациите, изтъкват от СЗО.

Тази година кампанията ще мине под мотото “Защитени заедно: Ваксините действат!” и ще се подчертае приноса на тези, които съдействат за ваксиналната защита на обществото – родители и членове на общността, медицински специалисти и новатори, които помагат да се гарантира, че всички ние сме защитени благодарение на ваксините.

От СЗО посочват, че през 2017 г. е отбелязано най-високото ваксинално покритие в историята на имунизациите – имунизирани  са 116,2 млн. деца.

От 2010 г. насам 113 страни са въвели нови ваксини и повече от 20 милиона деца са били ваксинирани.

Експертите на СЗО обаче изтъкват, че въпреки постигнатите успехи за премахване на различни болести, включително морбили, рубеола, тетанус при майки и новородени, ваксиналното покритие не е достатъчно и през последните две години в света са пламнали множество огнища на морбили, дифтерия и различни други заболявания, подлежащи на профилактика с помощта на ваксини. Повечето заболели са деца, които живеят в най-бедните райони на света, в  маргинализирани и засегнати от конфликти общности.

За да може всеки човек, където и да се намира да има възможност за оцелява и да се развива, страните трябва да засилят усилията си за гарантиране на възможността всички хора да могат да се възползват от здравните ползи на ваксините, изтъкват от СЗО. От там допълват, че  страните, които са постигнали напредък в постигането на тези цели, трябва да продължат да полагат усилия в тази посока.

Основната цел на СЗО е да се повиши информираността на всеки колко важно е да има пълна имунизация през целия живот. Затова в рамките на кампанията трябва да се направят следните неща:

  • Да се докаже ползата на ваксините за здравето на децата, обществото и света като цяло.
  • Да се подчертае необходимостта от напредък в областта на имунизациите, като същевременно се отстранят пропуските, включително чрез увеличаване на инвестициите.
  • Да се покаже, че планова имунизация е в основата на създаването на трайни, устойчиви системи на здравеопазване и на всеобщо покритие на здравните услуги на населението.

Разширяването на достъпа до имунизация е от съществено значение за постигане на целите на устойчиво развитие, намаляване на бедността и осигуряване на всеобщо покритие на здравните услуги. Плановите имунизации дават шанс на всяко дете за здравословен начин на живот от раждането до дълбока старост, изтъкват от СЗО.

Имунизацията също така е основна стратегия за постигане на други приоритетни цели в областта на здравеопазването, като се започне от борбата с вирусния хепатит и се свърши с борбата с резистентността към антибиотиците и осигуряване на платформа за опазване здравето на подрастващите и подобряване на пренаталните грижи за новородените.