РЕКТОРЪТ НА МEДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ВРЪЧИ НАГРАДИ НА ПРОФ. ЗАХАРИНА САВОВА, ПРОФ. ГАЛИНА ЧАНЕВА И ДРУГИ ИЗЯВЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

В Деня на здравето Медицински университет-София отчете своите успехи в научноизследователската и преподавателската дейности. Ректорът на висшето учебно заведение акад. проф. Лъчезар Трайков връчи награди на изявени преподаватели в университета от различни области на медицината и здравните грижи, съобщиха от пресцентъра на вуза.

С награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната, и експертната дейности през изминалата 2020 година бе отличена проф. Захарина Савова, дм, Катедра по медицинска педагогика на Факултета по обществено здраве при МУ-София. От 2018 г. проф. Савова е директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Тя преподава на студентите в магистърските и бакалавърските програми на ФОЗ и на студентите в програмите за професионален бакалавър в Медицинския колеж. Проф. Савова е била научен ръководител на 6-ма докторанти, с специализанти и повече от 50 магистри-дипломанти. Разработва учебни програми и електронни форми на обучение в областта на медицинската психология, геронтология и психология на управлението. Проф. Савова е автор и съавтор на над 150 научни публикации у нас и в чужбина, на 4 монографии, на 8 учебника и учебни помагала. Научните ѝ трудове имат над 320 цитирания. Проф.  има съществен принос в изучаването, анализа и приложението на психологическото познание в медицинската и здравеопазната практика за подобряване качеството на здравните грижи и за оптимизация на управленския процес в здравната система.

Проф. Савова е главен редактор на списание “Здраве и наука“, член на Редакционен съвет на списание „Здравна политика и мениджмънт”. Член е на Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, European Public Health Association (EUPHA),Европейска Асоциация по телесна психотерапия – EABP, Научно Дружество по медицинско образование, Национална Асоциация по Геронтология, International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), Gerontological Society of America –GSA и International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.

С почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация бе отличена проф. Галина Чанева, дм, Катедра по здравни грижи на Факултета по обществено здраве при МУ-София. Тя е ръководител на Катедра „Здравни грижи“ от 2016 г. Преподава на студентите от специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Управление на здравните грижи“. Била е научен ръководител на 8 докторанти и на повече от 70 магистри-дипломанти. Проф. Чанева е научен ръководител или участник в повече от с научни проекта, финансирани от Съвета по Медицинска наука на МУ-София. Тя е автор и съавтор на повече от 180 научни публикации у нас и в чужбина, на 2 монографии, на 5 учебника и учебни помагала. Научните трудове на проф. Чанева имат над 250 цитирания.

Проф. Чанева е главен редактор на списание „Сестринско дело”, член е на редакционната колегия на списанието „Здравни грижи“. Член е на Националния съвет по качеството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Проф. Чанева членува в Съюза на учените в България, Научното дружество по обществено здраве, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Научното дружество по медицинско образование.

Високото отличие почетен знак “AESCULAPIUS” за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2020 година бе присъдено на . Проф. Здравко Каменов, дмн.

Награди получиха още доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн,

Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София; доц. д-р Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София; д-р Видин Кирков, председател на Студентския съвет към МУ-София до м. март 2021 г.; гл. ас. Васко Узунов, дм, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ-София; проф. д-р Лаура Андреева-Гургуриева, дмн, Катедра по ортодонтия на Факултет по дентална медицина при МУ-София; проф. д-р Пенка Переновска, дмн, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София; проф. д-р Тодор Черкезов, дм, Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ-София.

Представители на ръководството и преподаватели от  МУ-София отдадоха почит към загиналите във войните медици и поднесе венци пред Докторския паметник в столицата, на който са изписани имената на 531 лекари, милосърдни сестри и санитари, загинали за Освобождението на България от османско владичество. С едноминутно мълчание присъстващите почетоха и паметта на колегите си, които загубиха битката с COVID-19.

В краткото си слово ректорът на МУ-София акад. проф. Лъчезар Трайков заяви: „Вече втора година отбелязваме Световния ден на здравето в условията на пандемия. За всички ни е трудно по различен начин. Затова искам днес да благодаря на всички Вас за проявеното търпение и положените усилия през тази толкова трудна година. Специално искам да благодаря на студентите-доброволци в COVID отделения, че демонстрирахте истинските ценности, които са в основата на медицинската професия. Гордеем се с Вас! Гордеем се и с всички завършили Медицински университет-София, които сега са гръбнака на здравната ни система – благодаря, че се грижат денонощно за здравето на всички ни!”

 


Отличените преподаватели от Медицински университет – София

 

Акад. проф. Лъчезар Трайков връчи на проф. Захарина Савова награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната, и експертната дейности през изминалата 2020 година

 


Ректорът на МУ-София връчи на проф. Галина Чанева почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация

 


Ръководството и преподаватели от Медицински университет София положиха венци пред Докторския паметник и почетоха паметта на загиналите във войните медици, както и на медиците, които загубиха битката с COVID-19, спасявайки други животи.