РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ОБЩИНСКОТО ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На 07.03.2020 г. Първичното дружество на Общинско детско здравеопазване – Плевен към Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен проведе поредното уникално и ползотворно обучение на тема “Културална компетентност на медицинската сестра при комуникацията с деца и възрастни с увреждания”. Лектор беше доц. Евгения Димитрова от Факултета по здравни грижи в Медицински университет – гр. Плевен. Това съобщи за сайта на БАПЗГ г-жа Василка Русева, зам.-председател на РК на БАПЗГ – гр. Плевен, инициатор и организатор на обучението. На форума присъства и председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен г-жа Надя Димитрова.

Мероприятието започна нетрадиционно. Във връзка с 30 години от създаването на Териториалния координационен съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ – гр. Плевен, бяха поканени и поздравени за активността в синдикалната дейност на местно ниво и ползотворно сътрудничество с РК на БАПЗГ:  д-р Румяна Нинова – председател на ТКС на ФСЗ към КНСБ и медицинска сестра Галина Георгиева – член на Изпълнителния съвет на ТКС на ФСЗ към КНСБ.

Когато се действа в екип, целенасочено и точно, се постигат резултати. Разбира се винаги има какво още да се направи затова в поздравителните адреси към двете отличени синдикалистки г-жа Русева им пожела още много инициативи, свързани с постигане на достойни социални придобивки за специалистите по здравни грижи в Общинско детско здравеопазване.

“Доц. Евгения Димитрова за пореден път представи темата по атрактивен и академичен начин. Обучението завърши с контролна част чрез ролева игра. Колегите бяха разделени на четири групи, които трябваше да решават различни казуси”, сподели Василка Русева. По думите ѝ всички медицински сестри, които са взели участие в обучението, са показали отлични знания и умения в общуването и решаването на проблеми по поставената тема. Те са представили решенията на казусите атрактивно, точно и професионално.

По време на кафе паузата медицинските сестрите от Общинското детско здравеопазване в гр. Плевен, са дискутирали въпроси, свързани с актуални проблеми на съсловието и са дали свои предложения за следващи обучения за надграждане на знанията.

“Всички участници в проведеното обучение ще получат по 10 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение”, уточни г-жа Русева.

 

 


Медицинските сестри от Общинското детско здравеопазване в Плевен взеха участие в обучение на тема “Културална компетентност на медицинската сестра при комуникацията с деца и възрастни с увреждания” с лектор беше доц. Евгения Димитрова от Медицински университет – Плевен.

 


Зам.-председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен Василка Русева поднесе красив букет на д-р Румяна Нинова – председател на ТКС на ФСЗ към КНСБ. Синдикалният лидер получи още поздравителен адрес и колаж от снимки с общите инициативи на Териториалния координационен съвет на ФСЗ и Регионалната колегия на БАПЗГ в Плевен във връзка с 30-годишнината от създаването на ТКС.

 


Василка Русева връчи букет и поздравителен адрес и на медицинска сестра Галина Георгиева – член на Изпълнителния съвет на ТКС на ФСЗ към КНСБ.

 


Медицинските сестри приложиха новите знания по време на ролева игра като се разделиха на четири групи.

 


Отговорничките на две от групите докладват резултатите от изпълнените задачи по време на ролевата игра на водещата на обучението доц. Евгения Димитрова от Факултета по здравни грижи в МУ – Плевен (първата вдясно).