РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ВАРНА ПРОВЕДЕ ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА КЪРМЕНЕТО В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

И тази година Регионална колегия на БАПЗГ – Варна съвместно с Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването и Катедрата по здравни грижи към ФОЗ при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна проведе здравно-информационна кампания за кърменето. Събитието e част от Календара с инициативи на Регионалната колегия по случай 20-годишния юбилей на БАПЗГ. То се състоя на 1 август 2023 г. пред входа на Морската градина във Варна. Това съобщи за сайта на БАПЗГ г-жа Райна Бояджиева, председател на Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Варна.

Информационната кампания се проведе по повод Световната седмица на кърменето, която започна на 1 август и ще приключи на 7 август. Глобалната инициатива се провежда за 31–ва година с подкрепата на Световната здравна организация, УНИЦЕФ, националните министерства по здравеопазване, професионални и граждански организации. Тазгодишната тема на световната кампания е „Създаване на условия за кърмене – промяна за работещите родители“.

Консултанти по кърмене към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“ (НАПК), акушерки и студенти по акушерство отговаряха на въпросите на бъдещи и настоящи майки, татковци и баби.

Основният фокус на кампанията бе, че кърменето е човешко право, което трябва да се зачита, защитава и спазва.

Бяха раздадени много балони и информационни брошури с основните послания на кампанията:

  • Всички работещи майки се нуждаят от достатъчен отпуск по майчинство, за да могат да кърмят оптимално. Те трябва да получават право на съответните почивки, а на работното място да има подкрепа и условия за кърмене, изцеждане и съхранение на кърмата.
  • Кърменето е екипна работа и двамата родители се нуждаят от информация и подкрепа за различните си роли. Достъпът до подходящ отпуск по бащинство и родителски отпуск може да позволи на родителя, който не кърми, да разполага с време за споделяне на домакинските задължения и друг вид помощ на майката.
  • Подкрепата на работното място, включваща предоставяне на права на родителите за майчинство/бащинство, ще даде възможност за продължаване на кърменето и ще подобри здравето на децата. Това води до по-малко отсъствия от работа и повишена производителност на труда.
  • Необходимо е да се мобилизират ресурси за застъпничество, мониторинг, оценка и прилагане на политики, които подкрепят кърменето и правата на родителите и децата.
  • Родителите се нуждаят от подкрепата на цялото общество, за да могат да кърмят. Необходимо е да се създаде цялостна подкрепа на кърменето, която да включва здравния сектор, работното място.

„Целта беше отново да фокусираме вниманието на обществото върху факта, че успехът на кърменето зависи не само от действията на двойката майка-бебе, но и от подкрепата и действията на семействата, общностите, хората, които взимат политически решения, здравните системи, работодателите, гражданските организации, медиите“, изтъкна г-жа Райна Бояджиева.