РАБОТНА ГРУПА КЪМ БАПЗГ НАСТОЯВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ РЕГЛАМЕНТ ЗА БРОЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В СПЕШНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИТЕ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи организира работна среща по повод подготовката на Медицински стандарт “Спешна медицина”, в който ще бъдат регламентирани и основните изисквания за оказване на здравни грижи в условията на спешност. Срещата се състоя на 11 август 2017 г. в конферентната зала на БАПЗГ. В нея участие взеха Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ,  Анушка Димитрова – преподавател в Катедра “Здравни грижи” към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София и зам.-председател на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. София, Пенка Врачева – асистент по клинична практика за специалност “Лекарски асистент” в Катедра “Здравни грижи” към Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора и Вили Батакчиева – практикуващ фелдшер в ЦСМП – Пловдив.

На срещата беше обсъдена необходимостта да се въведе регламент за броя на специалистите по здравни грижи в спешните центрове и  за техните правомощия при работа в условия на спешност. Акцентира се върху важността от професионална квалификация  – задължително продължаващо професионално обучение и придобиване на специалност в системата на здравеопазването.