ПРОФ. СОНЯ ТОНЧЕВА БЕ УДОСТОЕНА С ПОЧЕТНА ГРАМОТА “БЛАГОДОРДНО СЪРЦЕ”

Директорът на Филиал Шумен към Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна проф. Соня Тончева бе удостоена с почетна грамота “Благородно сърце” за подкрепата и съдействието при организирането и провеждането на Семинар по редки болести „Да добавим живот!“. Наградата връчи председателят на Националния алианс на хората с редки болести г-н Владимир Томов.

За първи път в град Шумен на 28 февруари 2017 г. бе отбелязан Международният ден на редките болести с активното участие на студенти и преподаватели от Филиал Шумен към МУ-Варна. Първокурсници от специалност “Медицинска сестра” на Филиал Шумен и техни преподаватели, заедно с Национален алианс на хората с редки болести, организираха кампания сред гражданите с раздаване на информационни материали.

Отбелязването на Международния ден на редките болести е инициатива на Европейската пациентска платформа EURORDIS и се провежда от 2008 г. насам.  Целта е да се запознае обществеността в различни страни с проблема „редки болести“.

Проф. Соня Тончева – директор на Филиал Шумен на МУ-Варна, член на УС на БАПЗГ и национален консултант по здравни грижи.

Първокурсници от Филиал Шумен на МУ-Варна раздаваха информационни материали.