ПРОФ. СОНЯ ТОНЧЕВА БЕ УДОСТОЕНА С „НАГРАДАТА НА ШУМЕН“ ЗА ПРИНОС В СФЕРАТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Проф. Соня Тончева, д.оз.н., дългогодишен преподавател в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна , директор на Филиал Шумен на МУ-Варна и  главен координатор на Експертния съвет по здравни грижи към Министерството на здравеопазването бе удостоена с „Наградата на Шумен”  в категорията „Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки“.

Предложението до Постоянната комисия „Просвета образование и наука“ бе направено от Регионална колегия  на БАПЗГ – Шумен и подкрепено от Областен съвет на БЧК-Шумен и Филиал Шумен. Номинацията бе обсъдена и одобрена на сесия на Общинския съвет Шумен.

„Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката, както и за изкуство и култура, се присъжда по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за постижения през предходната календарна година. Връчва се в навечерието или на 24 май. Поради пандемичната обстановка наградите тази година бяха отложени за 1 ноември – Денят на народните будители. Повишената заболеваемост от COVID-19 за втори път отложи церемонията по тържественото връчване на наградите. Отличените получиха лично своя плакет или значка, грамота и поздравление от кмета на Шумен г-н Любомир Христов.

„Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката за преподаватели във

висши училища, научни работници и изследователи се състои от: диплом, знак на Общината и парична награда в размер на 600 лева., като средствата за наградите се осигуряват от Община Шумен и спомоществователи. Имената на удостоените с “Наградата на Шумен” се вписват в почетната книга на града.

Критериите за номиниране на преподаватели, научни работници и научни колективи за „Наградата на Шумен“ са много високи: необходимо е номинираните да са утвърдени учени и преподаватели и да се ползват с авторитет сред академичната и научна общност и обществеността; да са постигнали значими резултати в научноизследователската дейност, документирани чрез различни информационни източници; да са участвали в национални или международни проекти, в научни прояви от национално и международно равнище през предходната календарна година; да ръководят научноизследователска дейност на докторанти или студенти с успешни изяви на национално и международно ниво.

 

 
Проф. Соня Тончева с диплома за „Наградата на Шумен“ и знака на Община Шумен