Проф. д-р Атанас Щерев: АВТОНОМИЯТА НА АКУШЕРКИТЕ В ЖЕНСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И ПРИ ВОДЕНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЖДАНИЯ ЩЕ НАМАЛИ ПРОЦЕНТА НА ЦЕЗАРОВИТЕ СЕЧЕНИЯ

„Ролята на акушерките при естественото раждане е незаменима и така е от векове. Осигуряването на автономия на акушерките в женските консултации и при воденето на естествени раждания ще намали процента на церазовите сечения.“ Това каза проф. д-р Атанас Щерев, който беше лектор на виртуален интерактивен курс за професионалисти по здравни грижи на тема „Нормална бременност и раждане – наблюдение и протичане. Естествено хранене на новороденото“, организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Курсът се проведе на 21 септември 2021  г., от 13:00 до 17:00 часа и в него участие взеха 60 медицински специалисти от цялата страна, предимно акушерки.

Проф. Щерев изтъка, че препоръките на Световната здравна организация са цезаровите сечения да бъдат 10-15% от общия брой на ражданията, докато у нас този процент надхвърля 50. Такава негативна тенденция има в Бразилия  и Египет (55% цезарови сечения от общия брой на ражданията), Турция (53%), Венецуела (52%) и др.  В същото време в развитите страни на ЕС цезаровите сечения са в рамките на 15-30% – в Полша и Норвегия (16%), в Австрия (29%), в Германия (32%). Според медицинското научно списание „Лансет“ дори и при жени на възраст между 35 и 40 години цезаровите сечения не трябва да надвишават 15%, обясни проф. Щерев

„Ползите от естественото раждане са много и най-важната от тях е намаленият травматизъм за майката и бебето“, изтъкна специалистът. Според него на държавно ниво нужните промени ще станат по-бавно, но на болнично ниво биха могли да се направят усилия. Той даде за пример добри практики в Медицински център „Д-р Щерев“, в който в периода 2012-2015 г. цезаровите сечения са били  между 40 и 60% от общия брой на ражданията, а с активната политика на ръководството на центъра за подкрепа на естествените раждания само в рамките на 2 години процентът на цезаровите сечения е паднал до 30.

Проф. Щерев изтъкна, че в Швеция и Финландия неонатологичната смъртност е 1,5 на 1000 новородени, а у нас е близо 10 пъти по-голяма. Майчината смъртност в споменатите страни е 3,1 на 100 000 раждания, а у нас е два пъти по-голяма. По друг показател също сме назад – докато в Швеция недоносените деца са 5% от общия брой на новородените, а нас „малките“ бебета са 10%. В Швеция обаче има добри акушерски практики от години – има специален автономен акушерски екип, който осъществява женска консултация и друг автономен акушерски екип, който води ражданията. Ползите от силната роля на акушерките в Швеция личи и от следните показатели – цезаровите сечения са  17% от общия брой на ражданията, а епизотомиите са едва 10%.

Според проф. Щерев е изключително важно бъдещите майки да имат добра подготовка преди раждането. Затова е важно акушерките да провеждат беседи с бременните жени в женските консултации, по време на които да им дават напътствия за нужната психическа и физическа подготовка преди раждането и за самия процес на раждане, както и да ги подготвят за процеса на кърмене и техниките на естествено хранене на бебетата. Лекторът представи и методи за правилно изчисляване на килограмите, които наддава жената през месеците на бременността и какви са оптималните допълнителни  килограми според теглото на бременната.

Акушерките трябва да правят мониторинга с ултразвуков апарат по време на раждането, убеден е проф. Атанас Щерев, който е с над 50-годишен професионален опит в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивна медицина. Освен това той е изявен учен, университетски преподавател, бивш председател на Комисията по здравеопазването в парламента.

 

„При работно посещение в болница в САЩ видях, че ултразвуков мониторинг по време на раждането се прави от лице, обучавано в рамките на 6 месеца, а у нас акушерките учат 4 години и имат висше образование. Те прекрасно могат да правят ултразвуков мониторинг и да разчитат резултатите“, изтъкна проф. Щерев. Той изтъкна, че много от лекарите се „изкушават“ за правят цезарови сечения без медицински показатели заради съкратения период на раждането. В същото време научно е доказано, че естественото раждане е в пъти по-малко травматично за бебето и майката.

Проф. Щерев се спря подробно на дейностите, които може да извършва акушерката по време на проследяването на бременността, на значението да се следи средното артериално налягане на бременната, спазването на алгоритъм за проследяване на бременността през трите триместъра преди раждането, кога трябва да се направи консултация със специалист по фетална медицина и времето за взимане на решение за начина на родоразрешение. Специалистът изтъкна, че около 6-тия месец бременността си бъдещата майка би трябвало да бъде насочена към офталмолог, защото последните данни показват, че 30% от цезаровите сечения се правят заради проблеми със зрението.

Лекторът запозна курсистите с параметрите на биофизикалния статус на плода, както и депресивните състояния от страна на майката и плода, на базата на които се налага да се взимат определени решения. Специалистът се спря и на параметрите на клиничните и параклиничните признаци на феталния дистрес синдром и критериите за оценка на показателите.

Проф. Щерев показа различни таблици и схеми, свързани с процеса на раждане. Той обясни подробно на структурата на тазовото дъно и матката и представи четири степени на кръвозагуба според клиничните симптоми и начини за определяне на обема на кръвозагубата.

Лекторът засегна и темата за оценяване на болката, различните методи, техники и медикаменти за обезболяване. Той се спря на епидуралната аналгезия, която е златен стандарт в акушерската практика като посочи нейните предимства, както и някои технически новости.

Проф. Атанас Щерев изтъкна ползите от кърменето, необходимата подготовка и условия за неговото успешно и дълготрайно осъществяване. Той изтъкна, че майките трябва да бъдат поощрявани на хранят децата си минимум 6 месеца, защото ползите за техните деца са огромни както в настоящето, така и за години напред. Лекторът представи 10-те стъпки на СЗО за успешно кърмене, сред които освен обучението на майката, е задължително и обучението на целия медицински персонал за прилагане на тази политика в съответното лечебно заведение. Други важни условия са бебето да получи своето първо хранене в първия час след раждането, да бъде 24 часа при своята майка, кърменето да става при поискване от страна на бебето, а не по часова схема, даването на вода и дохранването да стават с лъжичка, а не с биберон.

Всички участници в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.