ПРОФ. АНТОН ТОНЕВ И МИНИСТЪР АСЕНА СЕРБЕЗОВА ПОТВЪРДИХА АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ КЪМ СЪСЛОВИЕТО

Председателят на Комисията по здравеопазването в 47-мо Народно събрание проф. д-р Антон Тонев и министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова поднесоха поздравителни адреси за Международния ден на сестринството на председателя на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева преди редовното заседание  на Комисията по здравеопазването, което се проведе на 12 май 2022 г. Двамата потвърдиха поетите ангажименти за подобряване на условията за работа, реализация и оценка на специалистите по здравни грижи и развитието на здравните грижи у нас.

 
(От ляво надясно) Мария Балевска – парламентарен секретар на БАПЗГ,

Райна Бояджиева – председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Варна, Галина Георгиева –  член на Комисията по здравеопазването, проф. д-р Антон Тонев – председател на Комисията по здравеопазването, Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ, проф. Асена Сербезова – министър на здравеопазването, Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ, Марияна Колева – главна медицинска сестра на УМБАЛ “Св. Анна” и Татяна Славкова – председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Монтана.