ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБЩОБОЛНИЧЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “НОВОСТИ В ИНФУЗИОННАТА ТЕРАПИЯ”

По инициатива на главната сестра на УМБАЛ “Александровска” Магдалена Нинова в болницата се проведе общоболничен семинар на тема: “Новости в инфузионната терапия”. Поради огромния интерес от страна на медицинските сестри, рехабилитаторите, рентгеновите и клиничните лаборанти обучението се проведе два пъти – на 7.02 и 14.02. 2017 г. В семинара се включиха 227 професионалисти по здравни грижи. Те се запознаха с видовете рискове в инфузионната терапия;. причините и факторите за лекарствени несъвместимости с поглед към пациента и рентабилността за лечебното заведение, както и възможните решения за по-ефективни терапевтични модели. Бе отделено внимание и на профилактичните стратегии и превенцията на риска. Участниците в семинара бяха запознати с алгоритъм за безопасна инфузия, с новости в медицинските изделия, които могат да се използват за превенция на вътрешноболнични инфекции. Обучението завърши с уъркшоп.