ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ

На 26 и 27 октомври 2023 г. в конферентната зала на УМБАЛ „Света Анна“ – гр. София се проведе XIV Национален конгрес по нозокомиални инфекции, организиран от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо“. Форумът беше посветен на 20-годишния юбилей на Асоциацията. И този път беше поставен акцент върху инициативата на Световната здравна организация под надслов „Безопасността на пациента – глобално предизвикателство“.

В конгреса участие взеха лекари, професионалисти по здравни грижи и ръководители в сферата на здравеопазването от цялата страна. Поздравителни думи към присъстващите специалисти отправи доц. д-р Росица Вачева, дм – председател на „БулНозо“ и на Организационния комитет на конгреса. Тя изтъкна колко важно за сигурността на пациентите е спазването на високи стандарти за болнична хигиена и хигиена на ръцете. По думите ѝ между 5% и 10% от приетите за болнично лечение се разболяват от нозокомиална инфекция, което налага да преминат антибиотично лечение. „Това означава, че от 1 млн. хоспитализирани годишно у нас около 100 000 – 200 000 развиват бактериална инфекция по време на лечението си“, уточни доц. Вачева. “Честата употреба на антибиотици води до резистентни бактерии – това крие сериозни рискове не само за отделни пациенти, но и за цялото общество“, изтъкна специалистката. Тя подчерта, че съвременната медицина разполага с набор от лесно изпълними методи и средства за превенция на вътреболничните инфекции.

Топли думи към организаторите и участниците отправиха официалните гости на конгреса: г-н Илия Тасев – директор на Дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“ към Министерството на здравеопазването; г-жа Милка Василева – председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, д-р Валентин Пеев – главен секретар на Българския лекарски съюз и проф. Галина Чанева – заместник-декан на Факултета по обществено здравеопазване „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София, проф. д-р Ани Кеворкян – председател на Българското научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести.

Във форума участие взеха Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ и Мариана Колева – главна медицинска сестра и директор по здравни грижи в УМБАЛ „Света Анна“.

От името на домакините поздравление отправи д-р Ивелина Георгиева –  зам.-директор на УМБАЛ „Св. Анна“. Бяха прочетени поздравителни адреси от проф. д-р Костадин Ангелов – председател на Комисията по здравеопазването в парламента и доц. д-р Ива Христова – директор на Националния център по заразни и паразитни заболявания.

Специален гост на форума беше проф. д-р Уолтър Зинг – директор на Програмата по превенция и контрол на инфекциите на Университетската болница в Цюрих, председател на Асоциацията по превенция и контрол на ВБИ в Швейцария, експерт на Международната федерация  по контрол на инфекциите (IFIC) и Световната здравна организация (WHO).

Доц. Росица Вачева изнесе пленарен доклад, в който представи развитието на “БулНозо“  и многобройните инициативи, обучения и форуми, организирани от асоциацията през изминалите 20 години. Тя припомни, че „БулНозо“ е регистрирана като сдружение с нестопанска цел през 2003 г. с подкрепата на междуправителствената Българо-Швейцарска Програма за болнична хигиена и от създаването си е член на Международната федерация по контрол на инфекциите. Тя изказа благодарност към доц. д-р Нина Гачева, дм – почетен председател на „БулНозо“. Към настоящия момент в Асоциацията членуват над 700 медицински специалисти и над 60 колективни членове (многопрофилни болници, университетски болници, областни и специализирани болници, и др.)

„БулНозо“ предоставя на своите членове необходимата за тяхното професионално развитие информация по отношение на европейските стандарти и нововъведения чрез списанието “Нозокомиални инфекции” (печатен орган на Асоциацията); тематичните сборници „Помагало за клинициста“ (съдържат квинтесенцията на последните англоезични ръководства и указания, поднесена на български език); полезна информация в интернет страницата на „БулНозо“, както и чрез ежегодно провежданите национални форуми – конгреси и семинари на „БулНозо Академия“. Проф. Вачева спомена партньорството с водещи специалисти и институции през изминалите две десетилетия:

  • проф. Жак Фабри – специалист по епидемиология и обществено здраве, работи в Университета Клод Бернар в Лион, Франция, ръководител на Европейския проект HELICS за надзора на инфекциите в болниците в Европа, както и на Европейския проект IPSE за подобряване на безопасността на пациентите;
  • Бари Куксън – Университетски колеж Лондон, Великобритания, експерт на СЗО;
  • д-р Кристин Денис – президент на Световната федерация по болнични стерилизационни науки (WFHSS)
  • проф. д-р Борислав Владимиров, дмн – председател на Българската асоциация по Гастроинтестинална ендоскопия
  • и др.

Доц. Вачева припомни много полезни инициативи на „БулНозо“, сред които Националната кампания за хигиена на ръцете 2015-2020 г. под надслов „Почисти/ дезинфекцирай ръцете си – спри разпространението на резистентни патогени!”.

В своя пленарен доклад проф. Уолтър Зинг представи различни инициативи и проучвания за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции. Той цитира едно от първите големи проучвания сред 500 пациенти през 1970 г., което било повторено след 6 години, през които са били прилагани добри практики за предотвратяване на ВБИ. Данните показали спад на  нозокомиалните инфекции с 32%.

Проф. Зинг припомни делото на бащата за прилагане на антисептични методи и чисти ръце – д-р Игнац Земелвайс, специалист по акушерство и гинекология, учен в Австрийската империя от унгарски произход. В средата на 40-те години на XIX век той обявил, че високата смъртност при родилките (между 30% и 50%) вследствие на следродова треска (сепсис) се дължи на това, че лекари преминават от отделения по инфекции и патология към родилни отделения без да дезинфекцират ръцете си, изтривайки ги в носни кърпи. Д-р Земелвайс открива, че случаите на родилна треска рязко спадат при спазване на правилото медицинския персонал да измива ръцете след направена манипулация. През 1847 г. той въвежда масова дезинфекция и измиване на ръцете на работещите в акушерските клиники и отделения с помощта на разтвор на хлорна вар. Благодарение на това смъртността при родилките намалява до 2,5%. Усилията на д-р Земелвайс обаче били порицани от неговите колеги, които са отказвали да приемат, че със свои действия са допринесли за смъртта  на родилки. Още повече, че по това време е нямало научни доказателства за микробите. Д-р Земелвайс е вкаран в лудница на 30 юли 1865 г., опитвайки се да избяга от там е пребит от персонала и след две седмици умира от замърсяване на кръвта едва на 47-годишна възраст.

Правилата за хигиена на д-р Земелвайс са актуални и днес. През 1906 г. в Будапеща е издигнат паметник с надпис „На Спасителя на майките“, а родният му дом е превърнат в Музей на историята на медицината.

Проф. Зинг изтъкна, че според съвременната медицина хигиената на ръцете е научно обоснован подход за превенция на ИСМО и трябва винаги да се поставя на предно място при медицинските грижи: тя е важен елемент от комплекса на стандартните предпазни мерки и задължително участва в набора/бъндела за безопасни медицински грижи, за да бъдат избегнати катетър-асоциирани сепсиси, уроинфекции, вентилационни пневмонии и инфекции на хирургичното място. Специалистът добави, че спазването на добра болнична хигиена и чисти ръце на медиците е сред водещите критерии за качество на лечението и здравните грижи. По думите му трябва да се отчита натовареността на отделенията и броя на медицинските специалисти и да не се прави компромис с приемането на повече от допустимия брой пациенти, както и за болните да се грижат оптимален брой медицински специалисти.

Проф. Зинг изтъкна, че медиците трябва да бъдат запознати с програмните ръководства и препоръки на СЗО, които са адаптирани на български език от „БулНозо“ и да достъпни за всеки.  В същото време обаче медиците трябва да преминават теоретически и практически обучения, както и по-дълготрайни обучения по време на тяхната ежедневна работа. Нужно е периодично да се прави и стандартизиран одит чрез наблюдение и проследяване, за да се установи пропускат ли се стъпки, които компрометират сигурността на пациентите. Той препоръча конкретните критерии за добра практика  да бъдат съобразени със спецификата на лечебното звено, както и да има желание и воля  за непрекъснато надграждане на добрите практики. „В днешно време вече се въвеждат и електронни системи за надзор на инфекциите. Все още има спорове дали данните, които се събират да се анализират на място или централизирано“, изтъкна гост-лекторът. Това, което е важно е, пропуските да не се прикриват, за да не се повтарят в бъдеще.

В рамките на два дни водещи специалисти представиха доклади в следните направления:

  • Новости от науката и практиката за превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
  • Хигиена на ръцете и превенция на нозокомиалните инфекции при инвазивни процедури, включително и приложение на пакетните мерки за предоставяне на безопасни медицински дейности и здравни грижи;
  • Надзор и превенция на нараняванията с остри предмети; Имунопрофилактика на вирусните хепатити;
  • Актуални теми, свързани с COVID-19;
  • Контрол на почистването, дезинфекцията и стерилизацията в болничната практика, прилагането на добри практики и постигането на добри лечебни резултати.

Лектори от ЕCOLAB представиха Програмата за стандартизиране на процеса по почистване и дезинфекция на операционните зали. Бяха представени най-докосваните обекти в залата, за които се прилага специален алгоритъм за почистване (дръжки на врати, стени, подове, ключ за осветление, централна зона, операционна маса и близкия периметър до нея). Програмата е внедрена в УМБАЛ „Св. Анна“ в резултат на което са въведени спални комплекти за еднократна употреба и са инсталирани 18 подвижни станции за дезинфекция. Бяха представени данни от  проучвания в болницата преди и след въвеждането на новата система за почистване и дезинфекция. След внедряването на международните стандарти резултатите са впечатляващи – нивото на ефективност от почистването е нараснало от 43% на 90%, а средното време за почистване на операционната зала е намалено от 20 минути на 15 минути.

След презентациите медицински специалисти имаха възможност да се включат в практическо задание, според което на групи на четири големи табла имаха възможност да помислят и подредят 10-те основни стъпки от алгоритъма за почистване на операционна зала.

В конгресните материали беше включен юбилейния брой на списание „Нозокомиални инфекции“ и специално разработения „Наръчник на специалиста по превенция и контрол на ИСМО/ВБИ“.

През почивките участниците имаха възможност да разгледат изложбените щандове на водещи фирми с най-новите постижения в областта на болничната хигиена и дезинфекцията, които бяха разположени пред залата. Специалисти обмениха ценен опит в неформални контакти.

Участниците в конгреса попълниха анкетна карта с въпроси, свързани с превенцията на нозокомиалните инфекции в лечебното заведение, в което работят.

Специалистите по здравни грижи, които взеха участие във форума, ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете на видите ТУК