ПРОДЪЛЖАВА АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗА СП. “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА СПИСАНИЕТО

Продължава абонаментната кампания за списание “Здравни грижи” – печатен орган на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Списанието е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

От началото на 2019 г. сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

Списанието излиза на тримесечен период. През 2019 г. в четирите книжки на списанието бяха публикувани 24 научни статии, обзори и изследвания. В постоянната рубрика “Медицинско право” Мария Петрова, експрет по медицинско право, представи следните теми: “Насилие над медици. Правни аспекти на физическото насилие – част I, “Насилие над медици. Правни аспекти на вербалното насилие (обида, клевета, заплаха и принуда ) – част II“,  “Правна рамка на съсловните и неправителствените организации в сферата на здравеопазването, касаещи професионалистите по здравни грижи. Основни функции и различия”.

Желаещите да се абонират или да се запознаят с изискванията за структуриране на научна публикация могат да получат повече информация  ТУК