ПРОВЕДОХА СЕ ОТКРИТИ УРОЦИ ПРЕД УЧЕНИЦИ ЗА АКУШЕРСКАТА И СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИИ

В навечерието на Международния ден на сестринството – 12 май, БАПЗГ в сътрудничество със студенти и преподаватели от специалност „Медицинска сестра” в  Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София проведе на 2 и 3 май 2017 г. открити уроци пред ученици от XI и XII клас на 39-то СОУ „ Акад. П. Динеков” и 30-то СОУ „Братя Миладинови” в София. Срещите продължиха и в други столични училища. Те се осъществиха проект на студенти от специалност „Медицинска сестра” под прякото ръководство и активното участие на преподавателите от Катедра „Здравни грижи”. Студенти и преподаватели изработиха флаери под мотото „Да избереш най-благородната професия в помощ на обществото, семейството и себе си – професията на медицинска сестра!”. Информационни срещи бяха направени и в с. Слажден, община Гоце Делчев, в СОУ „Христо Ботев” в с. Вълкосел, община Сатовча и в град Кюстендил в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” и ПМГ „Емануил Иванов”.

Във връзка с 5 май – Международния ден на акушерката, БАПЗГ инициира провеждането на открити уроци за професията на акушерката. Първият урок се състоя на 2 май 2017 г. в 36-то СУ “Максим Горки” в ж.к. “Борово”, а вторият – на 4 май в в 15-то СУ “Адам Мицкевич” в кв. “Надежда”. С учениците се срещнаха акушерки, преподаватели и студенти от специалност “Акушерка” към ФОЗ на МУ – София.