ПРОВЕДОХА СЕ ЗАСЕДАНИЯ НА УС И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ

На 18 март 2017 г. в Централата на БАПЗГ в София се състоя редовното заседание на Управителния съвет на БАПЗГ. Освен членовете на УС на Асоциацията, на заседанието присъстваха и Лиляна Йорданова – председател на Националната контролна комисия на БАПЗГ, Катя Христова – председател на Националната комисия по професионална етика на БАПЗГ, Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ и Мария Балевска – парламентарен секретар на БАПЗГ.  Актуална информация за дейности на БАПЗГ и участие на нейни представители в различни форуми изнесе председателят на БАПЗГ Милка Василева. Всеки член на УС даде актуална информация за дейността в неговия ресор. Информация изнесе главният редактор на сп. “Здравни грижи” и на електронния бюлетин на БАПЗГ проф. Станка Маркова. Петя Недкова представи процеса за продължаващо обучение и сертификация. Главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева информира за финансовото състояние на БАПЗГ и проекто-бюджета за 2017 г. УС обсъди и необходимата организация за провеждането на 5-ти май – Международния ден на акушерката и 12-ти май – Международния ден на сестринството.

На 19 март 2017 г. в Централата на БАПЗГ в София се проведе заседание на Националния съвет на Асоциацията. Заседанието бе открито от председателя на БАПЗГ Милка Василева, която направи кратък обзор на проведени инициативи на БАПЗГ и участие на членове на Асоциацията в различни форуми . Тя информира за основните акценти на проведеното в Берлин на 2 и 3 март т. г. 20-то заседание на Европейската форум на националните сестрински и  акушерки асоциации  в Берлин.  Стана дума и за съвместните проверки на районните здравни инспекции и представители на регионалните колегии на БАПЗГ в лечебните заведения, които са установили, че все още има професионалисти по здравни грижи, които не са направили постъпки да се регистрират в БАПЗГ и практикуват своята професия в нарушение на закона. Ръководствата на лечебни заведения са поели ангажимент да бъдат по-бдителни за членския статус на новоназначените специалисти, предвид на това, че всички специалности по здравни грижи фигурират в списъка на регулираните професии – т.е. практикуващите тези професии са задължени да членуват в БАПЗГ, както лекарите за задължени да членуват в БЛС.  Милка Василева съобщи за покана от страна на проф. д-р Владимир Пилософ БАПЗГ да участва като член-съучредител на Национална детска болница. Специалисти предлагат лечебното заведение да се казва “Национален здравен парк за деца”. Милка Василева информира още, че се засилва интересът на професионалистите по здравни грижи към дистанционните курсове, които предлага БАПЗГ. Тя изрази притеснението си, че все още в много лечебни заведения в страната не е подписан новия Колективен трудов договор.
Председателите на РК на БАПЗГ представиха накратко свои инициативи и проблеми за решаване. Главният редактор на сп. “Здравни грижи” и почетен председател на БАПЗГ проф. Станка Маркова запозна присъстващите с някои новости около списанието – една от тях е включването на външни рецензенти за одобряване на материалите, които ще бъдат публикувани в списанието. Тя призова регионалните комисии да бъдат по-активни по време на годишната абонаментна кампания. Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова информира за процеса на продължаващо обучение и сертификация. Тя съобщи, че членовете на НСК са се ангажирали с разработването на стандарти по здравни грижи за отделните специалности. За целта те ще разчитат на работни групи, в които ще влизат представители от различните специалности.

Главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева докладва за финансовото състояние на БАПЗГ, бе приет и проекто-бюджета на Асоциацията за 2017 г. Бяха набелязани  необходимите организационни инициативи във връзка с предстоящите чествания през месец май на Международния ден на акушерката и  Международния ден на сестринството.  Всички регионални колегии на БАПЗГ трябва да изпратят в Централата на БАПЗГ информация за номинираните за награда професионалисти по здравни грижи най-късно до 15 април т. г. , за да може Комисията по номинации да даде своето становище.