ПРОВЕДОХА СЕ ДВА КУРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ”

Времето, в което живеем се характеризира с изключително бързо развитие на информационните технологии. Наред с Националния електронен професионален регистър на БАПЗГ от края на 2017 г. две нови софтуерни приложения съпътстват работата на съсловната организация. Приложенията са „Кворум“ и „Обучение“ и чрез тях ще се осъществява регистрацията на членовете на Асоциацията с електронни професионални карти. Както всяко ново нещо тези приложения изискват познаване на функционалностите им, за да бъдат приложени успешно на практика. В тази връзка в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ бяха проведени два курса в периода 12.12.2017 – 21.12.2017 г. и в периода 26.02.2018 – 07.03.2018 г. Представители на Централата на БАПЗГ и на регионалните колегии на Асоциацията участваха в обучение за придобиване на квалификация по част от професия „Офис мениджър“, специалност „Бизнес администрация“. Темата на проведения курс бе „Дигитални компетентности – работа със софтуерни модули за регистрация на електронни професионални карти“. Целта на обучението бе да запознае потребителите на софтуерните модули с процеса на инсталация на софтуерните приложения, навигацията, работата с файловете, които се импортират и експортират в различните приложения, връзката с Националния електронен професионален регистър.

Курсът бе организиран от Центъра за професионално обучение към БАПЗГ и проведен в съответствие със Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), а учебният план бе разработен на основание Рамкова програма Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия.

Всички участници в обучението, които успешно положиха заключителни изпити по теория и практика, получиха удостоверения за професионална квалификация. Те бяха връчени от директора на Центъра за професионално обучение на БАПЗГ проф. Иванка Стамболова на 24.03.2018 г. в конферентната зала на централата на  БАПЗГ.

Проф. Иванка Стамболова връчва удостоверение на Мариана Шиякова, председател на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. София.