ПРОВЕДЕ СЕ ТЪРЖЕСТВЕНА РАЗШИРЕНА СЕСИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ПЛЕВЕН

Тържествена разширена сесия проведе на 25 май 2023 г. Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ – Плевен. Събитието се състоя в хотел „Балкан“ в Плевен – мястото, на което преди 20 години бяха поставени основите и бе създадена Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

„Мероприятието е част от програмата на  юбилейната 2023 г.“, каза медицинска сестра Надя Димитрова, председател на РК на БАПЗГ-Плевен. На срещата присъстваха членовете на Управителния съвет на РК на БАПЗГ-Плевен, както и професионалисти по здравни грижи от различни професионални направления от Плевенска област. Официални гости на тържествената сесия бяха д-р Елза Пачева – директор на Дирекция „Здравеопазване“ при Община Плевен, д-р Ваня Иванова – директор на Дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ-Плевен и доц. д-р Пенка Стефанова – директор на РЗОК -Плевен.

Празникът на професионалистите по здравни грижи уважи и д-р Весела Димова-Томова, кардиолог и поет, която поздрави присъстващите със своята прекрасна докосваща сърцето поезия, и дари част от най-новите си произведения на регионалната колегия. След това тържественият съвет започна с награждаване на д-р Елза Пачева, д-р Ваня Иванова и доц. д-р Пенка Стефанова – те получиха грамоти и специални плакети на БАПЗГ, които им връчи Надя Димитрова. Значка на съсловието, плакет и грамота получи и д-р Весела Димова-Томова.

РК на БАПЗГ – Плевен раздаде награди и на специалисти, които имат принос за развитието на колегията. Събитието мина в добро настроение и планове за бъдещето. Надя Димитрова припомни, че в рамките на годината предстоят още инициативи и обучения, посветени на 20-годишния юбилей на БАПЗГ. „Благодаря на всички колеги и институции, които уважиха събитието ни. Ние продължаваме, защото заедно можем!“, каза в края на срещата Надя Димитрова.