ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БАПЗГ УЧАСТВАТ В ЕКСПЕРТНИТЕ ГРУПИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОМЕНИТЕ В ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ У НАС

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи има представители в три от петте работни групи към Министерството на здравеопазването, които обсъждат детайлите по промените в здравноосигурителния модел у нас.

На 1 октомври 2018 г. здравният министър Кирил Ананиев изпрати писмо до ръководителите на всички заинтересовани институции, професионални сдружения и асоциации,  пациентски организации, които взеха участие в кръглата маса на тема “Дискусия за бъдещето на здравеопазването”, която се проведе на 26 септември 2018 г. в столицата. В писмото се отправяше покана да бъдат излъчени представители от съответната организация, които да вземат участие в работата на петте експертни групи, които разработват отделните аспекти по предложенията на МЗ за реформа на здравната система у нас.  Сформираните работни групи са в следните направления:

  • Извънболнична медицинска помощ
  • Болнична медицинска помощ
  • Лекарствени продукти
  • Обществено здравеопазване
  • Финансиране на здравната система

В работната група ” Извънболнична медицинска помощ” представителите на БАЗПГ са Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ и проф. Иванка Стамболова – член на УС на БАПЗГ.

В работната група “Болнична медицинска помощ” Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи представляват Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ и Марияна Колева – главна медицинска сестра на УМБАЛ “Св. Анна” – София АД.

В работната група “Обществено здравеопазване” БАПЗГ представляват  проф. Магдалена Александрова, д. м., зам.-декан по учебната дейност, ФОЗ на Медицински университет – София и проф. Мариела Деливерска, д.м.н., ръководител на Катедра „Медицинска етика и право“ към ФОЗ на МУ – София.