ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА УЧЕБНИТЕ СТРУКТУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

На 12.09.2019 г. председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева изпрати поздравителни адреси до ректорите, деканите и ръководителите на катедри по здравни в Медицинските университети в София,  Варна, Пловдив и Плевен,  както и в университетите в Стара Загора, Бургас, Русе и Благоевград, където се обучават студенти в специалности от направление “Здравни грижи”. Поздравителни адреси бяха изпратени и до директорите на филиали и медицински колежи. В тях се казва:

От името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име, бих искала да Ви поднеса нашите най-топли поздрави и сърдечни пожелания за здраве, ползотворна работа и много успехи през академичната 2019/2020 година!

Българската здравеопазна система има крещяща нужда от млади лекари и специалисти по здравни грижи, но в същото време желаещите за тези трудни и отговорни специалности намаляват. Нужни са още съвместни усилия на съсловните организации, синдикатите, държавата, общините, работодателите, политиците и академичната общност, които да доведат до по-добри условия на работа и възможности за кариерно развитие, до постигане на адекватно заплащане на труда на медицинските специалисти в България, издигане имиджа на техните благородни професии и повишаване на мотивацията за избор на професиите в областта на медицината и на здравните грижи. Само тогава ще започне да се преодолява кадровата криза, която се задълбочи през последните 20 години.

Уважаеми преподаватели, както винаги Вие сте на своя пост, готови да дадете на студентите си най-съвременни знания и професионални умения, с които да започнат своята благородна мисия и да продължат да надграждат през годините своята подготовка и опитност. Благодаря Ви за Вашата всеотдайност, любов и отговорност към младата смяна на България! 

Скъпи студенти, бъдете будни и мотивирани по време на подготовката си. Това ще Ви даде стабилна научно-практическа основа и ще Ви позволи в бъдеще да изпълнявате с достойнство и отговорност своя професионален и човешки дълг!

Бъдещи професионалисти по здравни грижи, бих искала да знаете, че можете да разчитате на БАПЗГ като съсловна организация. Ние предлагаме богата палитра от курсове за продължаващо обучение в сътрудничество с висшите учебни заведения и университетските болници у нас, както и курсове за дистанционно обучение, чиято тематична палитра непрекъснато обогатяваме.  

ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

С уважение: Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ