ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ПОЛУЧИ ВИСОКО ОТЛИЧИЕ

Президентът на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ) доц. д-р Андрей Кехайов награди

председателят на Управителния съвет на БАПЗГ Милка Василева с плакет за специален принос за признаването на българските съсловни организации и подкрепа на ЮЕМФ. Награждаването стана по време на Десетия юбилеен международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум, който се проведе от 5-ми до 8-ми септември 2019 г. в  столичния хотел “Маринела”. Конгресът се проведе с подкрепата на Световната медицинска асоциация и личното участие на президента на СМА д-р Леонид Айделман.

Във високия форум участие взеха изтъкнати специалисти от Албания, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Грузия, Гърция, Казахстан, Северна Македония, Словения, Латвия, Украйна, Узбекистан, Сърбия, Молдова, Русия, Хърватия и Черна Гора.

С решение на Националния съвет на БАПЗГ г-жа Милка Василева връчи на доц. д-р Андрей Кехайов най-високото отличие на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – статуетката Лесес Кепра за изключителен принос и подкрепа за развитието на БАПЗГ.

 
Председателят на Управителния съвет на БАПЗГ Милка Василева получи плакет за специален принос за признаването на българските съсловни организации и подкрепа на ЮЕМФ. Високото отличие на Югоизточноевропейския медицински форум бе връчено от акад. проф. д-р Владимир Овчаров.

 


Президентът на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ) доц. д-р Андрей Кехайов получи най-високото отличие на БАПЗГ – статуетката Лесес Кепра.

 


Доц. д-р Андрей Кехайов, до него вдясно председателят на БАПЗГ Милка Василева, вляво – почетният председател на БАПЗГ проф. Станка Маркова и членове на УС и НС на БАПЗГ по време на Десетия юбилеен международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум (05-08.09.2019 г. , гр. София).