Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева пред делегатите на Десетия юбилеен международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум: НУЖНИ СА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА СЕСТРИНСТВОТО

За спешни мерки за спасяване на сестринството в България настоя председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева в първия ден на Десетия юбилеен международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум. Научният форум се провежда в столичния хотел “Маринела” с подкрепата на Световната медицинска асоциация. В конгреса участват изтъкнати лекари от България, Русия, Украйна, Северна Македония, Сърбия, Турция, Грузия, Беларус, Хърватия, Словения, Латвия, Израел и др. Сред са и 42-ма представители на професионалисти по здравни грижи от Управителния съвет на БАПЗГ и председатели на регионални колегии на БАПЗГ. Президентът на СМА д-р Леонид Айделман също е сред гостите на конгреса, който бе открит на 5 септември 2019 г. и ще продължи до 8 септември 2019 г. Акцент на конгреса е дискусия на тема: „Предизвикателства в здравеопазването през XXI век. Ценности и принципи“.
“По данни на Националния професионален електронен регистър на БАПЗГ броят на акушерките и медицинските сестри в България непрекъснато намалява”, изтъкна г-жа Милка Василева. “Продължилите повече от 10 години реформи в системата на българското здравеопазване доведоха до несигурност за работните места, унизително ниски заплати и изявено недоволство, както от страна на пациентите, така и сред медицинския персонал”, каза още г-жа Милка Василева и припомни за пореден път, че в момента на българската здравна система не достигат 30 000 сестри. В същото време средната възраст на медицинските сестри в България е 54 години и е с 9 години по-висока от тази на медицинските сестри в другите страни от ЕС.
“Функционирането на здравеопазната система ще бъде изложено на сериозен риск, ако работа напуснат специалистите в пенсионна възраст и тези, на които предстои да се пенсионират в следващите 5 години”, предупреди г-жа Милка Василева. Тя подчерта, че осигуреността с медицински сестри на 100 000 души население в България е с 2.5 пъти по-ниска от средноевропейското равнище. Милка Василева отбеляза, че недостигът на медицински сестри и акушерки е в световен мащаб и цитира прогноза на Световната здравна организация, според която през следващите 10 години се очаква недостиг от 9 милиона медицински сестри в глобален мащаб. “За да акцентира върху този важен проблем СЗО обяви 2020 г. за Година на медицинската сестра и акушерката. Целта е да алармира обществеността за необходимостта да се повиши уважението към тези специалисти, както и да се направят научно прогнозиране, планиране и набелязване на мерки за задържане на тези кадри”, каза още Милка Василева. Тя припомни, че работата на специалистите по здравни грижи с лекарите е екипна и е нужно да има достатъчен брой, както лекари, така и медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти.
“Инвестициите в здравните грижи спасяват живот. Множество международни проучвания доказват важността на достатъчния брой медицински сестри по отношение на безопасността на пациента. Недостигът на персонал води до компрометиране на качеството на здравните грижи, ниски клинични резултати и повишена смъртност в болниците”, изтъкна още лидерът на специалистите по здравни грижи и цитира Линда Айкен, която е направила мащабно проучване през 2012 г., на базата на което е заявила: “Научните изследвания доказват, че инвестициите в здравните грижи се възвръщат, тъй като наличието на достатъчно мотивиран и добре обучен персонал намалява смъртността и повишава качеството на грижите”.
“Говоря за всички тези проблеми не само като председател на БАПЗГ, но и като член на Европейската федерация на сестринските организации (EFN), която e оторизирана да представлява световната кампания NURSING NOW за промотиране на сестринството – инициатива на СЗО и Международния съвет на медицинските сестри (ICN)”, изтъкна г-жа Милка Василева. Тя цитира резултати от изследване на ICN, според което увеличаването на броя на медицинските сестри с една на 10 легла води до намаляване на смъртността от мозъчни и сърдечно-съдови инциденти от 11% до 28% през първите 30 дни след инцидента и от 8% до 12% една година след инцидента.
В края на изказването си лидерът на БАПЗГ набеляза основните приоритети, които трябва да решат управляващите и отговорните институции:
• Остойностяване на здравните грижи и адекватно заплащане на труда.
• Единна методика за разпределение на финансовите средства в лечебните заведения.
• Създаване на нормативна база за разкриване на Центрове за здравни грижи в извънболничната помощ.
• Създаване на Национална стратегия за развитието на здравните грижи до 2030 година с ясна времева и финансова рамка.
“Уважаеми дами и господа, каквито и нормативни документи да бъдат изготвени на национално и европейско ниво, медицинските сестри имат нужда от подкрепа, както от обществото, така и от медицинската общност. Ние разчитаме на Вас!”, изтъкна в края на изказването си Милка Василева.
“Всичко, което е направила и прави БАПЗГ е от голямо значение за съсловието! Данните, които изнесохте са сериозни и изискват вниманието на всички ни”, заяви д-р Тинка Троева, медицински управител на Специализираната АГ болница “Д-р Щерев”. Тя допълни, че би искала да инициира създаването на проектозакон за здравните грижи в България. Милка Василева от своя страна допълни, че БАПЗГ в партньорство с пациентски организации е участвала в законопроекти за пациентите, в които е залягало изискването за гарантиране на качествени здравни грижи. “За съжаление тези законопроекти не бяха приети”, отбеляза Милка Василева.
“Изразявам своята категорична подкрепа към усилията на БАПЗГ”, изтъкна президентът на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ) доц. д-р Андрей Кехайов и благодари за активното участие на представители на БАПЗГ във форума. Той добави, че лекарите и медицинските сестри работят в екип и едните без другите не могат. Доц. Кехайов припомни, че през 2007 г. БАПЗГ и Българският лекарски съюз, чиито председател по това време е бил самият той, са направили огромен протест с участието на 15 000 лекари и специалисти по здравни грижи. “Този протест доведе до известна устойчивост на системата, но проблемът с кадрите продължава да съществува. Затова и дискутираме тези проблеми днес”, изтъкна доц. Кехайов.
Темите на научната програма на Десетия юбилеен международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум ще обхванат сфери от клиничната и социалната медицина: стареене на населението, сърдечно-съдови болести и сърдечно-съдова хирургия, трансплантации, гастроентерология, неврология, неврохирургия и психиатрия, медицина на бедствията, фармакотерапия и други.
В ЮЕМФ членуват 20 медицински асоциации от Албания, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Грузия, Гърция, Казахстан, Северна Македония, Словения, Украйна, Узбекистан, Сърбия, Молдова, Русия, Хърватия и Черна Гора. Идеята на форума е да насърчава партньорството между медицинските съсловия в страните членки, да дискутира актуални проблеми на системите на здравеопазването в Югоизточния регион на Европа, да обменя опит и разработва общи подходи във всички области и дейности на медицинските организации.

Текст на снимка:
“Нужни са спешни мерки за спасяване на сестринството в България”, заяви председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева в първия ден на Десетия юбилеен международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум, който ще се проведе от 5 до 8 септември 2019 г. в хотел “Маринела” – гр. София.