Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева: ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО-ВИСОКО ЗАПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА НОЩНО ДЕЖУРСТВО

“Темата за нощния труд е изключително чувствителна и болезнена тема за професионалистите по здравни грижи. В малка част от лечебните заведения, в които има сключен Колективен трудов договор, се спазва ставката от 1 лев на час за нощен труд.” Това заяви председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева, която взе участие в Дискусионния форум на тема “За достойни условия и заплащане на нощния труд и предотвратяване на последствията от него”,  организиран от Конфедерацията на труда “Подкрепа” и Фондация “Фридрих Еберт”. Събитието се проведе на 20.06.2018 г. в “Гранд Хотел София”.

“Често всяка втора нощ е работна за някои наши колеги поради огромния недостиг на сестри и акушерки”, изтъкна Милка Василева и допълни, че БАПЗГ е съсловна организация, която обединява около 50 000 професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и фелдшери), но не участва в договарянето на заплатите и условията на труд. “Поради тази причина ние активно ще се включим в тази кампания. Надяваме се с усилията на всички представени тук институции да постигнем по-добри условия на труд и по-високо заплащане на нощния труд”, заяви Милка Василева. Тя изтъкна, че здравословното състояние на професионалистите по здравни грижи се влошава с бързи темпове заради неспазване на трудовото законодателство. Причината е, че поради големия дефицит на медицински сестри и акушерки, често тези специалисти работят на две-три места и нерядко след нощна смяна в едно лечебно заведение, отиват за дневна смяна в друго лечебно заведение. “Именно благодарение на това огромно натоварване на специалистите по здравни грижи здравната ни система продължава да съществува”, подчерта председателят на БАПЗГ и допълни, че е назряло времето за промени, които да подобрят състоянието на съсловието, а това от своя страна ще подобри качеството на тяхната работа, ще привлече повече млади специалисти и ще стабилизира системата.

“Над 400 000 души у нас полагат нощен труд, който често води до физиологични, здравни, социални и демографски проблеми “, изтъкна в презентацията си Здравчо Здравчев, председател на Национална федерация “Техническа индустрия, наука и информатика” към КТ “Подкрепа”. Той допълни, че за 10 години минималната работна заплата е скочила почти три пъти, а ставката за нощен труд не се е променила. Затова от КТ “Подкрепа” ще настояват  тя да бъде процент от минималната работна заплата.

В момента ставката за нощен труд е 25 ст. От синдикалната организация ще предложат    допълнителното възнаграждение за всеки час работа от 22:00 до 06:00 часа да стане 0,5% от минималната работна заплата за страната, т.е. 2,55 лв. Така в рамките на нощната смяна, която не бива да е по-дълга от 7 часа, специалистът полагащ нощно дежурство ще получи общо 17,85 лв. Сред другите искания са намаляване на работната седмица от 56 часа до 48 часа, както е в другите страни от ЕС, служителите и работниците да могат да отказват нощен труд и др.

“Над 3 млн. германци полагат нощен труд. От 2015 г. в Германия добавката за нощен труд е станала 25% от възнаграждението на специалиста, а в някои случаи достига до 30%”, изтъкна в изказването си д-р Хелене Кортлендер, директор на Бюро България – Фондация “Фридрих Еберт”.

Във форума участие взеха още изпълнителният директор на Главна инспекция по труда инж. Румяна Михайлова, Калина Петкова – директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева, зам.-председателят на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. София Анушка Димитрова, председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, главният секретар на БЛС д-р Стоян Борисов, председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов и др.

Участниците в дискусията подписаха споразумение, в което са залегнали основни искания за по-добри условия и заплащане на нощния труд. То ще бъде подложено на обществено обсъждане, след което ще бъде внесено в отговорните институции.