Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева: ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СА КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА С НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Специалистите по здравни грижи са ключов фактор за решаването на проблема с нозокомиалните инфекции. Ето защо Световната здравна организация и Европейската комисия възлагат големи очаквания към професионалистите по здравни грижи. Днес ние сме изправени пред предизвикателството да пазим себе си и пациентите”, изтъкна председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева при откриването на XII Национален конгрес по нозокомиални инфекции на Българската асоциация на превенция и контрол на нозокомиалните инфекции “БулНозо”. Двудневният научен форум (15-16.11.2018 г.) по традиция се провежда в конферентната зала на УМБАЛ “Св. Анна – София”.

Милка Василева изтъкна още, че Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи като съсловна организация е отговорна за продължаващото обучение на своите членове и организира разнообразни обучения и форуми по проблемите на болничната хигиена в сътрудничество с университетски учебни и лечебни структури. “Винаги трябва да бъдем знаещи, можещи, иновативни, да спазваме стандартите, така че нашите пациенти да бъдат спокойни за своята сигурност”, изтъкна още председателят на БАПЗГ.

“Ние лекарите разчитаме изключително много на медицинските сестри в борбата с вътреболничните инфекции, които са проблем в целия свят. Притеснително е обаче, че сестрите стават все по-малко и по-трудно изпълняват задълженията си поради голямата си претовареност в различни клиники и отделения. Бих искал да изразя безпокойството си, че ние трудно бихме могли да се справим със съвременните предизвикателства с наличия кадрови потенциал”, подчерта председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. Той допълни, че професионалистите по здравни грижи са неотменна част от медицинските екипи и тяхната роля е в лечебния процес е изключително важна, в това число и в борбата с нозокомиалните инфекции.

На конгреса присъстват специалисти по здравни грижи от цялата страна. Във фоайето пред залата са разположени щандове на водещи фирми, които демонстрират съвременните постижения в методите и технологиите за получаване и приложение на продукти за осигуряване на надеждна болнична хигиена, дезинфекция и стерилизация.

Конгресът се провежда с цел обмен и разпространение на здравни знания и умения сред професионално ангажираните специалисти в областта и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване – признат проблем за общественото здравеопазване в световен мащаб”, изтъкна председателят на УС на БулНозо и председател на Организационния комитет на конгреса доц. д-р Росица Вачева, д.м. Тя добави, че вътреболничните инфекции засягат годишно над 4 млн. пациенти в ЕС и причиняват значително нарастване на заболяемостта, смъртните случаи и здравните разходи. Около 10% от приетите за болнично лечение се заразяват с резистентни бактерии, изтъкна специалистката. Именно затова медиците трябва да прилагат стриктно съвременните методи и средства за превенция на опасните инфекции.

“Решаването на проблема с нозокомиалните инфекции е възможно само с участието на всички специалисти от здравната мрежа, обединени за изпълнението на национални и европейски приоритети. Уверен съм, че на откриващия се днес форум, Вие ще имате възможност да се запознаете със съвременните постижения в областта на профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции. Сигурен съм, че дискусиите и богатата научно-образователна програма, Вашите лични контакти ще бъдат изключително полезни. Те ще стимулират Вашето професионално развитие и ще спомогнат за подобряване на лечението на Вашите пациенти”, изтъкна в поздравителен адрес до организаторите и участниците здравният министър Кирил Ананиев.

Приветствие от директора на УМБАЛ “Св. Анна – София” д-р Славчо Близнаков представи д-р Николай Добрев – директор “Медицински дейности” в лечебното заведение.

“Настоящият форум има важна мисия, тъй като проблемът с вътреболничните инфекции стои на дневен ред в ЕС и света заради опасностите, които крият резистентните бактерии в лечебните заведения. Именно те разболяват милиони пациенти годишно. Затова трябва да се наблегне на превенцията и на съвременните методи и технологии за осигуряване на добра болнична хигиена”, изтъкна ръководителят на СЗО за България д-р Скендер Сила. Той изтъкна изказването на директора на НЦЗПБ проф. д-р Тодор Кантарджиев, че антибиотиците трябва да се използват отговорно, защото прекомерната им употреба води до появата на още по-упорити бактерии. “Затова  предстоящите дискусиите и обученията са от изключителна важност”, подчерта д-р Сила. В края на изказването си той  изненада участниците с думите на Васил Левски, които цитира на български език: “За отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и всички да вървим заедно”.

Поздравления към участниците отправиха още проф. д-р Невена Цачева – зам.-декан на ФОЗ на МУ- София и председател на Българското академично дружество по трудова медицина,  проф. д-р Йорданка Стоилова – ръководител на Катедра “Епидемиология и медицина на бедствените ситуации” в Медицински университет – Пловдив и председател на  Българското дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести, доц. д-р Валери Цеков – председател  на Българското сдружение по иновативна медицина и др.

Научната програма бе открита с пленарен доклад за дейността на БулНозо през последните 2 години, който изнесе доц. д-р Росица Вачева. Доклад на тема “За изграждане бъдещето на стерилизацията” изнесе Кристин Денис – президент на Световната федерация за науки в сферата на болничната стерилизация (WFHSS).

През първия ден се проведоха три сесии, в рамките на които се проведоха симпозиуми по следните теми – “Деконтаминация”, “Антимикробна резистентност” и “Защита на персонала чрез имунопрофилактика”. През втория ден ще се проведат две сесии, в рамките на които е включена кръгла маса на тема “Болнична стерилизация – съвременни практики и продължаващо обучение”.

Специалистите дискутираха появата и разпространението на множество резистентни патогени от нов тип, които са предизвикателство пред здравните системи в световен мащаб. В рамките на  програмата ще бъде представено новото “Практическо ръководство на Световната здравна организация за въвеждане в практиката на основните компоненти на програмата за превенции и контрол на инфекциите”. Обект на дискусии ще бъде и необходимостта от промени в мисленето и практиките за успешно внедряване на Медицинския стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Професионалистите по здравни грижи, които участват в обучението ще получат 10 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение, а тези които се представят с доклади ще получат общо 20 кредитни точки.

 

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да прочетете ТУК

 

Текстове на снимки:

 
XII Национален конгрес по нозокомиални инфекции бе открит от доц. Росица Вачева – председател на УС на БулНозо и Председател на организационния комитет на конгреса.

 


Участници във форума


Фирмената изложба