Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева: ПОСТИГНАТОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТАРТОВАТА ЗАПЛАТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В НОВИЯ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР Е СТЪПКА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА

Увеличение на стартовата заплата за професионалистите по здравни грижи от 700 на 900 лева залегна в новия Колективен трудов договор за сектор “Здравеопазване” Документът бе подписан днес, 8 ноември 2018 г. от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални организации. Новият КТД  регламентира трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъл „Здравеопазване”.

Текстът на договора цели по-високи минимални прагове на трудовите възнаграждения за ангажираните в здравната система. Отрасловото споразумение се прилага за всички лечебни заведения; за второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министъра на здравеопазването; за структурите по училищно и детско здравеопазване, както и за здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни.

 “Постигнатото увеличение на стартовата заплата е стъпка в правилната посока. Бих искала да благодаря на синдикатите, работодателите и Министерството на здравеопазването за усилията им медиците у нас да получат по-високи стартови възнаграждения, тъй като те са специалисти с висока квалификация, които извършват  тежък и  отговорен труд. Подписването на КТД днес показва реален ангажимент към нашето съсловие, който се надяваме да продължи с още стъпки в бъдеще. Това без съмнение ще  допринесе за повдигане на обществения имидж на специалистите в бели престилки и ще мотивира повече млади хора да избират професиите на медицинската сестра, акушерката, рехабилитатора, медицинския и рентгеновия лаборант”, коментира след подписването на новия КТД председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева. Тя припомни, че от много време Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи настоява стартовата заплата на всички специалисти по здравни грижи да стане в размер на три  минимални работни заплати, т.е. в момента би била 1530 лева. Това според БАПЗГ би накарало младите хора да учат и работят в сферата на здравеопазването и да градят кариера тук, в България.

Д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, коментира: “Трябва да намерим съгласие на всички за по-справедливо разпределение на публичните ресурси”.

„Надявам се, че показателите за начална работна заплата в сектор „Здравеопазване“ по категории персонал, които са залегнали в Колективния трудов договор,  ще бъдат постигнати и ще бъдат база за надграждане в следващите години, с оглед важността на труда на работещите в българското здравеопазване. Нека този договор да послужи за база да постигнем удовлетвореност както от страна на пациентите за качеството на медицинските грижи, така и на заетите в системата, които дават своя труд за това лечение“. Това посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.