Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева в интервю за Clinica.bg: ОЧАКВАМЕ ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА


На национален протест през май тази година специалистите по здравни грижи поискаха достойно оценяване на техния труд и стартово възнаграждение, равно на три минимални работни заплати за страната, диференцирано заплащане според придобитата квалификация и условията в Колективния трудов договор, по-добри възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие. Има ли вече решения по някои от тези въпроси, какво очакват сестрите от предстоящите промени, попитахме председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева.

– Г-жо Василева, минаха почти два месеца от националния протест на професионалистите по здравни грижи. Изпълнени ли са поне част от исканията ви?
– На 12-ти май близо 5000 специалисти по здравни грижи от цялата страна издигнаха своя глас за по-добро заплащане и по-добри условия на труд. Основните искания на съсловието залегнаха в Декларация, която беше изпратена до всички институции, имащи отговорности към българското здравеопазване. Два месеца са много кратък срок, за да очакваме решение на проблеми, които са натрупани за повече от 20 години. Започнахме работа по изготвяне на Национална стратегия по здравни грижи, но за да бъде тя наистина действаща, е необходимо време за анализ на сегашната ситуация, поглед в бъдещето, но подплатен финансово и в регламентиран времеви порядък. Националният съвет по качество на БАПЗГ активно участва в изработване на стандартите по различни медицински специалности и нашите предложения се приемат от Министерство на здравеопазването. Очакваме да се сформира работна група за промяна на Наредби 3 и 26, регламентиращи детското и училищното здравеопазване. И разбира се, с нетърпение очакваме да се обнародва проектът на министъра на здравеопазването за нов модел на финансиране и да участваме в обсъждането му, за да сме сигурни, че нашите искания са защитени и се създава възможност за по-добра професионална реализация.

– Има ли диалог между Вас и здравния министър?

– Ние често казваме, че залагаме на диалоговия режим за разрешаване на проблеми, защото в спора се ражда истината, създават се възможности да се постигне съгласие и да не се наложат непопулярни действия. Да, въпреки че и преди протеста имахме добър диалог с министър Ананиев и беше ясно, че не всички неудачи в здравната система са само и единствено от неговата компетентност, ние бяхме принудени да покажем проблемите си пред обществото и да заявим, че отказваме да носим отговорност за недостатъчно доброто качество на здравните грижи при критичен недостиг на професионалисти по здравни грижи, които са ниско платени и преуморени от непрекъснати дежурства.

– Започнаха ли преговорите по Колективния трудов договор? Какви стартови заплати ще поискате?

– КТД е в полето на действие на синдикатите. Ние сме оповестили исканата стартова заплата, която сме убедени, че е справедлива и ще бъде мотивиращ фактор за оставане в България. На всички е известно, че ние настояваме тя да е равна на три минимални за страната заплати за всеки новозавършил професионалист по здравни грижи. Ние знаем, че здравеопазването е недофинансирано и е необходим нов модел на системата, както и нов модел на финансиране, за да се постигне по-добър бюджет за здравеопазване, респективно по-добри заплати. Надяваме се, че синдикалните централи ще припознаят нашите искания и ще успеят да договорят постепенно увеличение в рамките на следващата бюджетна година.

– Не Ви ли притеснява факта, че и тази година работодателите се оттеглиха от преговорите за повишаване на минималните осигурителни доходи по браншове и професии?

– Винаги е притеснително, когато не се постига съгласие на национално ниво по отношение на договореност за осигурителните доходи по браншове. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи не е страна по договаряне на заплати, но с тревога следим какво се случва и ще търсим още по-активно съдействие от страна на синдикатите за намиране на решение. Очакваме да се изработи добър Колективен трудов договор за отрасъл здравеопазване, но по-важно е той да се спазва. Това може да се случи само ако има добронамереност и желание за решаване на проблема с адекватно заплащане на труда от страна на работодателите, дори само на ниво лечебни заведения.
На всички са известни финансовите проблеми на българското здравеопазване. Крайно време е да се разбере, че добрият персонал и качествените здравни грижи не са разход, а инвестиция, която си заслужава. Надяваме се да се намери правилният подход и да се осигури нужният финансов ресурс за задържане в България на квалифицираните професионалисти по здравни грижи. В противен случай БАПЗГ ще се възползва от разрешените от закона протестни действия, което ще затрудни допълнително здравеопазната система. Убедена съм, че работодателите не искат подобни решения.

– Какъв е недостигът в болниците от медицински сестри и акушерки?

– Съгласно Националната здравна карта липсват около 10 000 медицински сестри в извънболничната помощ и още 20 000 в болниците, а също и около 1500 акушерки.

– В детските градини и яслите също ли липсват много кадри?

– В детското здравеопазване работят предимно пенсионерки, поради липса на интерес от по-млади колеги заради ниското заплащане на труда и изключително високата отговорност.

– Говори се за внос на работна ръка. Очаквате ли чужденци да проявят интерес към Вашите професии?

– Няма интерес от чужденци – професионалисти по здравни грижи за работа у нас. Може би има определени работодатели, които се надяват на внос на работна ръка от етнически българи от Македония или Украйна поради близостта на езика, но това не се случва. Дори там заплатите са по-високи. Освен това, за да упражняваш в България регулирана професия, трябва да отговаряш на изискванията, поставени от Европейската директива 55/2013 за взаимно признаване на професионална квалификация, както и полагане на изпит пред държавна комисия за владеене на български език в професионалната област.

– Какво трябва да се направи в спешен порядък, за да спре изтичането на специалисти към по-богатите европейски страни?

– Най-спешната мярка е изпълнение на нашето искане за повишаване на заплащането на труда по нов модел и по нови, справедливи и еднакви за всички правила при разпределение на средствата в лечебните заведения.

– Заради ниските възнаграждения сериозно спадна интересът към Вашите специалности. Предвиждате ли по някакъв начин да привлечете младите хора, за да се посветят на сестринството?

– Вече стана традиция да се срещаме с ученици от последните класове на средното образование, за да ги запознаем с нашите професии, да разкрием пред тях богатството и смисъла на работа с болни и здрави хора, важността на професиите ни за обществото и не на последно място, да разберат, че благодарните очи на пациента осмислят нашата отдаденост, независимо от незавидния финансов статус, който ще бъде подобрен само с общите усилия на работодателите, МЗ, синдикатите и съсловието.

– Предстоят промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Бихте ли обяснили какви са те?

– Промените в ЗСОМСААМС няма да доведат до промени в БАЗПГ като съсловна организация. Тя ще продължи да изпълнява функциите си съгласно устава си и закона. Нов момент е предложението на д-р Даниела Дариткова и група депутати от ГЕРБ да се регламентират нови обществени отношения, свързани с две регулирани професии – на зъботехниците и на помощник-фармацевтите като се включат в съществуващия закон. Това ще им даде възможност по модела на БАПЗГ да изградят свои самостоятелни съсловни организации с функцията на регулаторен орган, за да гарантират на българското общество качествени грижи в съответната област, самоконтрол на дейността си и спазване на етичните професионални норми.

– Ще подадете ли ръка на новосформираните организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите?

– Това е съвсем нормална практика. И досега сме имали добър диалог. При желание от тяхна страна ще споделим опита си с тях, защото всички имаме една цел – добър социален и професионален статус на нашите членове, а това може да се извоюва само с общи усилия.

– Какво очаквате от двата нови модела на здравеопазване, които здравният министър Кирил Ананиев обеща да представи през септември тази година?

– Очакваме те да отговарят на изискванията на съвременното общество, да дадат възможности за по-добро финансиране и строги правила за разпределение на средствата.

– Какви са очакванията Ви и към новия управител на НЗОК?

– БАПЗГ не е страна по договарянето на НРД, но се надяваме новият управител да комуникира и с нас, има какво да му предложим.

– Докога сте дали срок на управляващите да реагират преди да излезете отново на улицата?

– Ние ясно заявихме, че ще наблюдаваме изключително внимателно какво се случва в областта на здравеопазването – обнародване на нов модел, КТД, гласуване на нов бюджет. Очакваме в рамките на 2018 г. да се направят нужните стъпки, които да доведат до по-добро заплащане на труда на специалистите по здравни грижи. Ако видим обаче, че не се правят реални усилия за адекватен отговор на исканията ни, залегнали в Декларацията, ще реагираме с позволените от законодателството средства, включително и нови протести, след анализ и решение на Националния съвет на БАПЗГ.

Интервю на Лиляна Ламбева,
публикувано на 19.07.2018 г.