Председателят на УС на БАПЗГ към участниците в Третата международна конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот”: СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, БАЗИРАНИ ВЪРХУ НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, Е ЦЕННО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ИЗГРАЖДАТ ВИЗИЯТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

На 7 и 8 юни и юни 2021 г. се проведе  Третата международна конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот”, организирана от Катедра „Здравни грижи” към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съвместно с УМБАЛ „Света Марина” – Варна и Факултета по сестрински грижи „Хамидие” към Университета по здравни науки – Истанбул, Турция, съобщиха от МУ-Варна.

Форумът се проведе онлайн с работни езици български и английски. Той мина под патронажа на ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, дм. Деканът на ФОЗ проф. Антония Димова прочете поздравителен адрес от проф. Игнатов до участниците: „Приветствам усилията и амбицията на всички Вас, които следвате своята мисия и цели. Именно чрез срещи като тази Вие допринасяте за обмена на информация, идеи и опит в съвременната практика. Настоящата международна конференция е стъпка напред в насока да очертаем и надградим тенденциите в развитието на здравните грижи, да разширим хоризонта си, да си поставим по-високи цели и да търсим възможности за постигането им”

Поздравителни думи отправи и председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева: „Уважаеми организатори, участници, гости, колеги, Благодаря за поканата да участвам в Третата международна конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот“. За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от името на УС на БАПЗГ и от свое име и да изразя нашите пожелания за успех на конференцията и да благодаря на Катедра „Здравни грижи“ към МУ Варна за прекрасното дългогодишно сътрудничество. В условията на пандемия, когато светът оцени важността на сестринството и необходимостта от здравни грижи за всички, участниците във всеки научен форум допринасят за издигане качеството на здравните грижи. Споделянето на добри практики, базирани върху научни доказателства, е ценно за професионалистите, които се стремят да изграждат визията за бъдещите здравни грижи. Добрите професионални контакти, създадени по време на международни събития допринасят за бърз обмен на резултати от научно-изследователска дейност и подготвят нови модели на здравни грижи, които са принос в качеството на живот. Нашата благодарност също така е за медицинските университети, които подготвят висококвалифицирани специалисти по здравни грижи, готови за предизвикателствата на новото време и които осъзнават ролята си на Гласа, който води към здравните грижи на бъдещето, в името на хората. Пожелавам на всички успешна работа и ползотворни контакти!“

Конференцията се проведе в 4 тематични направления – съвременни тенденции в здравеопазването, клинични аспекти в здравните грижи, история и развитие на медицинските професии и комуникация в медицинската практика. Участие взеха над 300 специалисти от български и чуждестранни университетски структури.

Научното събитие обедини два от водещите балкански медицински университета по здравни науки в Истанбул, Турция и Медицински университет – Варна в България, на фона на четири юбилея – 60-годишнинта от основаването на  Медицински университет – Варна, 35-годишнината на УМБАЛ „Света Марина”, 20-годишнината от създаването на  Факултет „Обществено здравеопазване” и 15-годишнината от съществуването на  Катедра „Здравни грижи”.

 

„Нашите партньорски отношения с Факултета по сестрински грижи към Университета по здравни науки в Истанбул са от 2019 г. Извършваме научна дейност съвместно и вярвам, че това ще продължи“, изтъкна ръководителят на Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ-Варна проф. Силвия Борисова (вляво). Във форума участие взеха и преподаватели от Факултета по сестринство в Анкара.

 

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК