ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ Г-ЖА МИЛКА ВАСИЛЕВА ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ПРОФ. ИЛКО ГЕТОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ФАРМАЦЕВТИТЕ

Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева изпрати днес, 25 септември 2018 г., поздравителен адрес до председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов във връзка с отбелязването на Световния ден на фармацевта. В поздравлението се казва: “Уважаеми проф. Гетов, от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име бих искала да поздравя Вас и всички членове на Българския фармацевтичен съюз с Вашия професионален празник. Тази година мотото на Световния ден на фармацевта “Фармацевтите са Вашите специалисти по лекарствата” изтъква важната роля и активно участие на Вашето съсловие в процеса на лечение и поддържане на човешкото здраве в партньорство с медицинските специалисти. Гарантирането на качествени лекарства за всички групи пациенти и ценните професионални съвети на фармацевтите са от изключителна важност за индивидуалното и общественото здраве.”

Председателят на БАПЗГ изказва благодарност за дългогодишното ползотворно сътрудничество между съсловните организации на професионалистите по здравни грижи и фармацевтите.


Проф. Илко Гетов

Целия текст на поздравителния адрес можете за протечете ТУК