ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА СЕ СРЕЩНА СЪС СЕКРЕТАРЯ ПО СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ ВЪПРОСИ НА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ

По инициатива на Администрацията на президента на Република България Румен Радев на 15 юли 2017 г.  Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване на президента Радев, се срещна на “Дондуков” 2 с председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева и със заместник-председателя на Българския лекарски съюз д-р Галинка Павлова.
Милка Василева представи трудностите пред професионалистите по здравни грижи, които най-често са свързани с условията за работа и заплащането на труда им. „Приближаващата кадрова катастрофа в системата, нарастващата агресия към медиците и очакваната като резултат от това засилена миграция, са пряко свързани с националната сигурност на страната“, изтъкна д-р Галинка Павлова.
По време на срещата бяха обсъдени много наболели въпроси: за достъпа на пациентите до здравната система, за дефицита на  медицински специалисти в малките населени места, за ниските възнаграждения  на медицинските специалисти в сравнение със специалисти в други области, което е необосновано и несправедливо.
Гълъб Донев  съобщи, че ще бъде сформиран Социално–икономически обществен съвет към Президента. Експерти на БЛС и БАПЗГ ще бъдат канени да участват в работните заседания на Съвета, когато се обсъждат въпроси, свързани със здравеопазването.