По случай 7-ми април – Международния ден на здравето: БАПЗГ ПРЕДОСТАВЯ ТРИ БЕЗПЛАТНИ КУРСА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

По случай 7-ми април – Международния ден на здравето, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предоставя възможност за безплатни курсове за дистанционно обучение.

Темите, от които професионалистите по здравни грижи могат да избират са:

  • „Помощни технологии – технически помощни средства“ (8 кредитни точки)
  • „Технически помощни средства при различни видове увреждания“ (10 кредитни точки)
  • „Комуникация с хора с увреждания“ (5 кредитни точки)

Курсовете започват на 15.04.2019 г. и ще бъдат активни на всяко 15-то число през следващите месеци до края годината. Записването за участие е от 1-во до 10-то число на съответния месец в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира в сайта на Асоциацията (www.nursing-bg.com), раздел “Дистанционно обучение” (http://learning.nursing-bg.com).

Усвояването на материала става в рамките на две седмици, след което се попълва тест, за който курсистите получават оценка. Успешно завършилите курса ще получат съответния брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Удостоверенията за преминато обучение могат да бъдат изтеглени през приложението за проверка на членски статус, което се намира на адрес: http://info.nursing-bg.com. При затруднения по време на работа със системата потребителят може да използва “Ръководство на потребителя” или да се свърже с курсовия администратор на съответния курс.

БАПЗГ предоставя още 12 курса за дистанционно обучение: “Разпознаване на симптомите на насилие” (I-ва и II-ра част – съответно 10 и 12 кредитни точки), “Наставничество в сестринството” (13 крединти точки ), “Дигинални технологии в образната диагностика” (8 крединти точки), “Промоция на здраве. Здравно образование” (24 крединти точки), “Конфликти в здравеопазването” (14 крединти точки), “Управление на човешките ресурси в здравните грижи” (17 крединти точки ), “Оценка на качеството на здравните услуги – подходи, методи и техники” (14 крединти точки), “Организиране и управление на процеса на възпитание в ранна детска възраст” (16 крединти точки ), “Сестрински грижи при трасмисивни (вектор-преносими) инфекции” (15 крединти точки ), “Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката” (16 крединти точки ) и “Палиативни грижи” (21 крединти точки ).