ПО ПОВОД 12-ТИ МАЙ БАПЗГ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ДА СИ ИЗБЕРАТ ПО ЕДИН БЕЗПЛАТЕН КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

По случай Международния ден на сестринството, 12-ти май, Българската асоциация на специалистите по здравни грижи  предоставя възможност на своите членове да си изберат по един курс за дистанционно продължаващо обучение от платените курсове, които осигурява асоциацията, който ще бъде напълно безплатен за тях. Всеки медицински специалист може да направи своя избор в рамките на три месеца –  през май, юни и юли.

Мотивираните да надградят своите знания професионалисти имат възможност да избират от 19 курса: “Разпознаване симптомите на насилие” (I-ва и II-ра част), “Наставничество в сестринството”, “Дигитални технологии в образната диагностика”, “Промоция на здраве. Здравно обучение”, “Конфликти в здравеопазването”, “Управление на човешките ресурси в здравните грижи”, “Оценка на качеството на здравните услуги – подходи, методи и техники”, “Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст”, “Сестрински грижи при трансмисивни (вектор преносими) инфекции”, “Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката”, “Палиативни грижи”. Цената на изброените курсове варира между 18.00 лв. и 34.00 лв.

БАПЗГ е осигурила за своите членове и 7 безплатни курса за дистанционно обучение, за които те могат да се записват целогодишно. Сред тях са “Помощни технологии – технически помощни средства”, “Технически помощни средства при различни видове увреждания”, ”Комуникация с хора с увреждания” и др.

Учейки дистанционно, медицинските специалисти пестят време и средства за надграждане на своите знания, без да е необходимо да отсъстват от работа или от вкъщи. За членовете на БАПЗГ всеки курс носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ. Обучението се осъществява в рамките на 14 дни в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира в сайта на Асоциацията (www.nursing–bg.com), раздел “Дистанционно обучение”.