По време на обществен дебат, организиран от Националната пациентска организация: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ВРЪЧИ ПРИЗИВ С ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС НА Г-Н ФИЛИП ДОМАНСКИ И НА БЪЛГАРСКИ КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева взе участие в обществен дебат на тема “Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет”. Форумът се проведе днес, 14.05.2019 г., в Дома на Европа в София и бе организиран от Националната пациентска организация (НПО).

В дебата участие взеха г-н Филип Домански – представител на Генерална дирекция “Здравеопазване и безопасност на храните” към Европейската комисия, г-н Андрей Ковачев – кандидат за евродепутат от ПП “ГЕРБ”, Д-р Веселка Христамян и Цецка Бачкова (кандидат за евродепутат) от коалиция “Демократична България”,  д-р Десислав Тасков – кандидат за евродепутат от листата на “БСП за България”, председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, председателят на УС на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, Мария Балевска  – парламентарен секретар на БАПЗГ, д-р Пламен Радославов – зам.-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на Българския Червен кръст, д-р Димитър Георгиев – председател на Българската асоциация за персонализирана медицина, Деян Денев – директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и др.

“Темата за здравеопазването трябва да бъде широко застъпена в Европейския парламент”, изтъкна в уводните си думи председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев. Той припомни, че до 2030 г. Европа е поела ангажимент да осигури универсално и достъпно здравно покритие и качествени здравни услуги.

Участниците в дебата дискутираха по две теми: “Ролята на Европа за опазване здравето на европейците и стабилността на здравните системи” и “Здравеопазването в България – пътят на достигане на европейско качество в здравеопазването”. Кандидатите за Европейския парламент се обединиха около позицията, че Европа трябва да има все по-важна роля в политиките по отношение на здравеопазването на отделните държави-членки, за да могат по-бързо да се подобри работата на здравните системи на национално ниво. Кандидатите се обединиха и около идеята да инициират в бъдеще периодични срещи по актуални проблеми в здравеопазването, в които да участват представители на отговорните институции, пациентски и съсловни организации, местната власт и др.

Г-н Филип Домански изтъкна, че здравните системи в ЕС се организират първо на национално ниво, а след това се координират на ниво Европейски съюз. Той подчерта, че финансирането на здравеопазването е изцяло ангажимент на отделните държави -членки, но се спря и на някои направления в здравеопазването, за които законодателството е на европейско ниво и има активно сътрудничество между отделните държави в ЕС: трансплантациите, достъпът на европейските граждани до медицински услуги, консумацията на алкохол и тютюневи изделия, трансграничните заплахи за здравето и др.

Г-н Филип Домански и българските кандидати за Европарламента сложиха своите подписи на манифеста на Европейския пациентски форум, който бе представен от д-р Станимир Хасърджиев и поставя пет приоритета, гарантиращи интересите и защитата на пациентите:

  • Да се гарантира, че всички пациенти – навсякъде в ЕС – имат осигурен навременен достъп до необходимия им спектър от здравни грижи, без да бъдат дискриминирани.
  • Да се приеме ново, всеобхватно европейско законодателство за правата на пациентите, за да се гарантира, че всички пациенти в ЕС имат достъп до висококачествена грижа, ориентирана към индивида и основаваща се на едни и същи основни права.
  • Да се гарантира, че бъдещите дигитални здравни инструменти и системи в Европа са създадени на база на пациентските приоритети и са разработени съвместно с пациентите, за да носят реална добавена стойност.
  • Да се осигури пациентско включване във всички програми, финансирани от ЕС, като за постигането на тази цел следва да се работи в сътрудничество с пациентски организации, за да се разработят основополагащи правила за включване на пациентите в проучвания и предоставяне на съответната компенсация на предоставената от тях експертиза.
  • Да се осигури пълноценно участие на пациентите във всички сектори на здравеопазването, работейки с пациентската общност за споделяне на знания и прилагането на добри практики.

Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева връчи на представителите на различните политически партии и коалиции, както и на д-р Филип Домански, призива на БАПЗГ с основните искания към бъдещите представители на България в Европейския парламент. Призивът на БАПЗГ беше достъпен до всеки участник в обществената дискусия на НПО, който можеше да получи документа още при регистрацията преди началото на форума. В разговори с кандидат-депутатите за ЕП г-жа Милка Василева изтъкна основните искания в призива: “Ние призоваваме новите членове на Европейския парламент да подкрепят адекватното образование, осигуряването на добри условия на труд и достойно заплащане за професионалистите по здравни грижи, за да се предоставят качествени, безопасни и приятелски ориентирани към пациента грижи, както и да се насърчават дейностите по промоция на здраве в Европейския съюз. Нужни са инвестиции в специалистите, осъществяващи здравни грижи, за да има качествено здравеопазване”.

Призивът на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи беше връчен за първи път на български кандидати за Европейския парламент преди няколко дни на кръгла маса на тема “Инвестициите в здравни грижи спасяват човешки живот”, организирана от БАПЗГ. Във форума участие взеха кандидат-евродепутати, представители на институции, пациентски организации, синдикати и експерти (08.05.2019 г., хотел “Рамада”, гр. София).

Петте приоритета в призива на БАПЗГ към кандидатите на евродепутати са:

  • Инвестиции в образование, продължаващо обучение и квалификация;
  • Ефективно планиране и управление на човешките ресурси;
  • Справедливи условия на труд;
  • Достойно заплащане;
  • Политически решения, базирани на научни доказателства.


Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи  връчи призива на Асоциацията към кандидатите за евродепутати и представители на политически партии. На снимката (от ляво надясно): Г-жа Мария Балевска – парламентарен секретар на БАПЗГ, г-н Андрей Ковачев  – кандидат за евродепутат от ПП “ГЕРБ”, г-жа Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ, д-р Десислав Тасков – кандидат за евродепутат от листата на “БСП за България” и д-р Веселка Христамян от коалиция “Демократична България”.

 

На снимката (от ляво надясно): Г-н Филип Домански – представител на Генерална дирекция “Здравеопазване и безопасност на храните” към Европейската комисия, г-жа Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ, д-р Станимир Хасърджиев – председател на Националната пациентска организация.