ПОСЛАНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЕСТРИНСКИТЕ АСОЦИАЦИИ (EFN) ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Уважаеми колеги и приятели,

Международният ден на медицинските сестри се отбелязва по целия свят всяка година на 12 май, с почит към основателката на модерното сестринство Флорънс Найтингейл, като тази година се навършват 200 години от нейното рождение. Това годишно събитие дава възможност да се отбележи приноса на сестринския персонал и да се отрази жизненоважната работа, която вършат всеки ден медицинските сестри. Значението на признаването на всяка медицинска сестра и акушерка тази година е още по-важно сред травмите и трагедията на глобалната пандемия COVID-19.

Тази година медицинските сестри и акушерките чрез безпрекословната си ангажираност, експертен опит, професионализъм, храброст и героични действия са спасили безброй животи, като се грижат и утешават толкова много хора по време на страданията им и по пътя на възстановяване, като същевременно осигуряват състрадателен край на грижата за живота. Изпълнителният комитет на EFN изразява дълбока признателност и благодарност на  самоотвержените медицински сестри и акушерки, които рискуват собствения си живот на фона на тревогата за собствените си семейства и близки. Изискванията за подпомагане на психичното здраве след пандемия ще бъдат основна задача на работата на EFN. Медицинските сестри и акушерките са доказали своята жизненоважна роля за предоставянето на здравни услуги по време на тази пандемия във всяка страна по света. Има  много невероятни истории за действия на медицински сестри и акушерки, които демонстрират състрадателни грижи и лидерство, докато са изправени пред безмилостното глобално предизвикателство за здравето и живота. Изпълнителният комитет на EFN ще продължи кампанията и ще работи за решаване на въпросите, свързани с персонала и заплатите във всички страни, тъй като сега повече от всякога професионалните усилия, които са направили сестрите, трябва да бъдат възнаграждавани и да не се забравят.

В допълнение Изпълнителният комитет на EFN признава изключителната лидерска роля, която членовете на Националните сестрински асоциации поеха по време на тази пандемия, за да се гарантира, че всички медицински сестри и акушерки се подкрепят, имат осигурени ресурси и защита. Ние не подценяваме предизвикателствата, пред които са изправени  националните сестрински асоциации и много индивидуални медицински сестри и акушерки.

Въпреки това, на 12 май 2020 г. Изпълнителният комитет на EFN отбелязва Международния ден на медицинската сестра в знак на солидарност с всички медицински сестри и акушерки. С голяма гордост признаваме индивидуалните и колективни усилия на медицинските сестри и акушерките и аплодираме тяхната безкористна обвързаност, професионализъм и храброст, за да предоставят високи постижения в здравеопазването и грижи на всички нуждаещи се. Ние знаем, че медицинските сестри и акушерките имат огромно значение за живота на хората и Изпълнителният комитет на EFN благодари на всеки от вас за всичко, което правите.