ПЛЕВЕН И БЛАГОЕВГРАД СЪЩО СЕ ВКЛЮЧВАТ В КАМПАНИЯТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА КРЪВНА ПЛАЗМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С COVID-19

Плевен и Благоевград също се включват в кампанията за осигуряването на кръвна плазма за лечение на болни с COVID-19, информираха от Българския лекарски съюз днес, 07.12.2020 г.

В Плевен центърът по трансфузионна хематология вече разполага с два апарата, оборудване и консумативи, закупени с дарения на граждани и бизнеса. Желаещите да дарят плазма могат да получат повече информация на тел. 064 898 850.

Отделението по трансфузионна хематология в Благоевград започва кръводарителска кампания за осигуряване на реконвалесцентна плазма. Дарената от хора, преболедували COVID-19 кръв, ще се транспортира до София, където ще се преработва. Дарителите могат да даряват кръв всеки понеделник и четвъртък от 7:30 до 12:30 часа. Повече информация може да се получи на тел. 073 829 2399 и 073 829 2358.

Други възможни места за даряване на кръвна плазма са Военномедицинска академия – София, Националният център по трансфузионна хематология в София, РЦТХ – Варна, РЦТХ – Пловдив, РЦТХ – Стара Загора и „УМБАЛ-Бургас“.