ОКОЛО 100 АКУШЕРКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ СЕ ВКЛЮЧИХА В СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕСИЯ В РАМКИТЕ НА XIII СОФИЙСКИ СИМПОЗИУМ ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

На 11-12.10.19 г. в Националния дворец на културата – София се състоя XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина, организиран от Института по репродуктивно здраве и Медицински комплекс “Д-р Щерев”. В рамките на високия форум за четвърта поредна година се проведе паралелна сесия за акушерки с модул „Ролята на акушерките в съвременните АГ и неонатологични грижи“. Присъстваха около 100 делегати – практикуващи акушерки от страната, преподаватели и студенти от специалност „Акушерка“ при ФОЗ на МУ-София, информира за сайта на БАПЗГ Антоанета Димитрова, зам.-председател на БАПЗГ.

Откриването на форума беше представено от проф. д-р Атанас Щерев, който за пореден път акцентира на добрата съвместна работа на лекарите и акушерките. Специалистът изтъкна, че самостоятелните акушерски практики трябва да бъдат съобразени с европейските стандарти и подчерта, че българските акушерки по нищо не отстъпват от европейските си колеги и могат да бъдат лицензирани, каквато е практиката в европейските страни.

Според Проф. д-р Щерев акушерките могат да извършват самостоятелно няколко неща:

  • Самостоятелно водене на нормално раждане, както се случва в цивилизования свят
  • Провеждане на женска консултация, изпълнявайки задълженията си към бременните жени с 3-4 посещения при специалист лекар АГ
  • Профилактични дейности с насоченост към скринингови изследвания – онкопрофилактика, която трябва да се приеме в компетенциите на акушерката.

Антоанета Димитрова прочете поздравителен адрес от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева до организаторите на форума – проф. Станимир Кюркчиев, председател на Института по репродуктивно здраве и проф. д-р Атанас Щерев, създател на МЦ “Д-р Щерев”. В поздравлението се  каза: “Оценяваме научната и практическата полза за акушерките, които имат възможност да се запознаят с най-новите тенденции по време на образователните сесии, които станаха традиция.  Тази година програмата е посветена на съвременните акушеро-гинекологични и неонатологични грижи, което отговаря на потребностите на колегите от квалифицирано продължаващо обучение. Високият престиж на сесията се доказва и с факта, че водещи експерти от България и други страни ще представят нови аспекти в областта на грижите по време на бременността, раждането, онкопрофилактиката, реанимацията и др. Лекторите ще акцентират върху ролята на акушерката във феталната медицина и прилагането на персонализиран подход към пациентките, което доказва, че дейността на тези специалисти за здравето на жените и майките става все по-отговорна и по-полезна”. В поздравителния адрес се изтъкна и възможността участниците в обучението да обменят опит и да повишат своята професионална квалификация, за което ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.

В началото на научната програма проф. д-р Щерев представи презентации, свързани със същността, целите, задачите и начините на извършване на онкоцитонамазка и колпоскопия, като направи кратък исторически преглед при въвеждане на методите в АГ практиката като отбеляза тяхната диагностична и прогностична стойност. Цитологичните и колпоскопски находки бяха ясно унагледени с богат материал от практиката.

Интерес сред присъстващите предизвика темата, свързана с ролята на акушерката във феталната медицина с лектори акушерка Веселка Коцева и д-р Людмила Константиниду, които представиха теорeтични и практически подходи през трите триместъра в пренаталната скринингова диагностика.

Коментираха се предимствата и възможностите на течната цитология като иновативен метод в скрининга на рака на маточната шийка и HPV тестване с лектор д-р Цветелина Великова.

Д-р Дилян Янакиев даде полезни съвети при оказване на първа долекарска помощ при сутуации, свързани с нарушения на основни жизнени функции на организма (дишане и сърдечна дейност). Той демонстрира опита си с помощта на мулаж и необходимите за целта принадлежности.

За пореден път в симпозиума взеха участие водещи акушерки от Великобритания, които споделиха своя опит в практиката. Д-р Трейси Купър представи последните тенденции отвъд литотомичната позиция по време на раждане и представи възможните пози, които може да заеме раждащата, както и ползите от тях. Д-р Шийна Биром акцентира върху необходимостта от акушерки в съвременния свят и възможностите те да развиват своя потенциал максимално. Темата беше в подкрепа на насърчаването на естественото раждане и мотивационни теории с фокус към акушерските компетенции.

Акушерка Ким Парех представи своя опит като ръководител на новосформиран акушерски екип в болница в Ланкашър в грижите за всяка жена в периодите на бременността, раждането и след него.

Всички участници останаха удовлетворени от представените практики и новости.

Поздравителният адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК