ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРЕМИНАХА 42-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ДЕТСКИ ЯСЛИ В ДОБРИЧ

Регионална колегия на БАПЗГ – Добрич организира и проведе надграждащо обучение на тема „Първа медицинска помощ“ за специалисти по здравни грижи, работещи в детски ясли в град Добрич. Обучението се проведе в конферентната зала на Община Добрич с лектор д-р Иво Войчев – директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Добрич. Във форума се включиха 42-ма членове на БАПЗГ, които бяха разделени на две групи. Първата група премина обучителния курс на 1 юли 2023 г. , а втората – на 8 юли т. г.

Д-р Войчев засегна следните теми:

  • Оказване на първа медицинска помощ (ПМП). Основни жизнени показатели. Измерване и оценка. Действия при пострадал в безсъзнание със запазени жизнени показатели.
  • Рани и кръвотечения. Контрол върху силно външно кървене. Шок от кръвозагуба. Разпознаване, опасности и ПМП.
  • Травми на кости, стави и меки. Разпознаване, опасности и първа медицинска помощ.
  • Изгаряния и остри отравяния. Ухапвания и ужилвания. Разпознаване, опасности и ПМП.
  • Действия при обструкция на дихателните пътища от чуждо тяло и падане корена на езика.

Курсът завърши с практически демонстрации, материалите и манекените за които бяха предоставени от д-р Артюн Еринозов, директор на БЧК-Добрич.

Участниците ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

Обучението е част от инициативите на Регионална колегия на БАПЗГ  Добрич, посветени на 20-годишния юбилей на БАПЗГ.