ОБОГАТИХМЕ ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА С НОВИ СТАТИИ

В резултат на доброто ни сътрудничество с Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София към 23 септември 2023 г. успяхме да прибавим 15 нови статии в раздел „Електронна библиотека“, подраздел „Статии и доклади“. Научните разработки са публикувани в списание „Здраве и наука“ – издание на столичния Медицински колеж. На година се отпечатват по 4 броя, а в сайта на колежа се качва и електронен вариант.

Всички членове на БАПЗГ имат свободен достъп до Електронната библиотека, което им дава възможност да обогатяват знанията си в удобно за тях време, както и да цитират нови научни източници при разработка на сходни теми.

През годините успяхме да представим над 250 статии, публикувани в списание „Здравни грижи“ – печатен орган на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Изданието излиза 4 пъти в годината и включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката.

Бихме искали да напомним, че най-новите статии могат да се следят чрез годишен абонамент за печатното издание или уеб варианта на сп. „Здравни грижи“ – съответно за 18 лв. и 10 лв. Годишният абонамент носи 15 кредитни точки. Тези, които са пропуснали един абонамент могат да се абонират едновременно за две години – за настоящата година и за предишната година. Подробности за абонамента можете да видите в раздел „Издания на БАПЗГ“, подраздел „Списание „Здравни грижи“.