НПКС на акушерките към БАПЗГ: НЕДОПУСТИМО Е ОБЩЕСТВОТО ДА БЪДЕ НАСТРОЙВАНО СРЕЩУ АКУШЕРСКОТО СЪСЛОВИЕ, БЕЗ ДА ИМА ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ОТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

Във връзка с разменените бебета във Втора САГБАЛ „Шейново“ Националният професионален консултативен съвет (НПКС) на акушерките към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изпрати днес, 22 декември 2022 г., своя позиция до медиите

В позицията, подписана от председателя на НПКС на акушерките към БАПЗГ Инна Ненова, се казва: Относно нашумелия в медиите случай с разменените бебета във Втора САГБАЛ „Шейново“, гр. София, считаме за крайно неприемливо тиражирането на хипотеза за вина на акушерките. Информацията, с която разполагаме към момента, е оскъдна и неясна, а изнесените факти си противоречат. Недопустимо е обществото да бъде настройвано срещу акушерското съсловие, без да има официално становище от разследващите органи. Вменяването на хипотетична вина ще урони авторитета на акушерките и ще подкопае доверието, с което се ползват сред жените. Само по себе си подобно деяние е опасно и застрашава  уникалната емоционална връзка, която се изгражда между раждащата жена и акушерките, което неминуемо ще рефлектира върху качеството на предоставяните грижи.

В позицията се изтъква, че Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи от години се бори и заостря вниманието на отговорните институции, обществото и политиците върху кадровата криза, която води след себе си до голяма натовареност на работещите в системата на здравеопазването: За съжаление много от нашите предложения не бяха взети предвид. Днес се сблъскваме с един случай, който е в резултат на натрупаните проблеми в цялата система, на прилагането на остарели практики и липсата на стандарти по здравни грижи. Въпреки всичко, неприятният инцидент остава единичен случай, а не обичаен проблем, именно защото акушерките осъзнават своята ключова роля в протичането на бременността, раждането и следродилния период. Те продължават да работят със страст, да надграждат своите знания и умения и да се борят за подобряване на грижите за бременните и родилките.

В позицията се изтъква, че една от основните цели на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е да представлява своите членове,  да изразява и защитава техните права и интереси, да гарантира за тяхното образование, да осигурява продължаващо обучение и възможности за повишаване на професионалната им квалификация с цел гарантиране на качествени здравни грижи. В документа се уточнява, че БАПЗГ няма да участва в медийни изяви преди да излязат експертните решения и преди да приключи досъдебното производство.

Позицията на НПКС на акушерките към БАПЗГ можете да видите ТУК